Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 162/VPUBND-KGVX
Ngày ban hành 02/02/2021
Người ký Võ Văn Viên
Trích yếu giới thiệu Quyết định số 38, 2200, 2205, 2238, 21, 36, 118, 127, 130 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06, 09, Quyết định số 3835, 3870, 3871 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 42, 43, 44, 45, 46, 47, Quyết định số 38, 60 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 124 của Bộ Giáo dục
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (1373)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 63 (lượt), tải về 1 (lượt)

Văn bản đính kèm:
CV VP gioi thieu VB TTg BKH BTTTT BGD.signed.pdf
44TT.PDF
75C6CF5F24528D6353738279301CE2BA_signed.pdf
43TT.PDF
47TT.PDF
21_QD-TTg_06012021-signed.pdf
127_QD-TTg_26012021-signed.pdf
3.THONG-TU-XDCB-CTBCVT.PDF
12142020151210.pdf
46TT.PDF
124_QD_BGDDT.pdf
BTTTT-QUYETDINH-PHEDUYETCHUONGTRINHIPV6FORGOVGIAIDOAN2021-2025.pdf
C8E6286F86B02EAABB19DCCE7F3835B7_signed.pdf
118_QD-TTg_25012021_2-signed.pdf
42TT.PDF
qd cong bo danh muc vbqppl het hieu luc phap luat.pdf
2200_QD-TTg_22122020_1.pdf
2238_QD-TTg_29122020-signed.pdf
36_QD-TTg_11012021_3-signed.pdf
D64C6847B99BFDC49C4BC315E6D77783_signed.pdf
D0CA70157E0BB10A5E087958D7643E2A_signed.pdf
13335A7BA9D2B9FF09201F3345D5ED8E_signed.pdf
130_QD-TTg_27012021_5-signed.pdf
38QD.PDF
38_2020_QD-TTg_30122020_4.pdf
60QD.PDF
45TT.PDF
2205_QD-TTg_24122020_2-signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn