Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 197/VPUBND-KGVX
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Võ Văn Viên
Trích yếu Giới thiệu Quyết định số 04, 157, 169 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 129 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 48, 01, 02, 03, 04, Quyết định số 4786 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (1373)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 138 (lượt), tải về 6 (lượt)

Văn bản đính kèm:
4_2021_QD-TTg_29012021_3-signed.pdf
129QD.PDF
169_QD-TTg_04022021_2-signed.pdf
03_2021_TT_BGDDT.PDF
157_QD-TTg_01022021_1-signed.pdf
02_2021_TT_BGDDT.PDF
48_2020_TT_BGDDT.PDF
01_2021_TT_BGDDT.PDF
04_2021_TT_BGDDT.PDF
4786 qd GDDT cu tuyen.pdf
197 cv.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn