Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 9305/TTr-UBND
Ngày ban hành 24/12/2021
Người ký Hồ Quang Bửu
Trích yếu Đề nghị ban hành Nghị quyết “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025”
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Tờ trình (233)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 50 (lượt), tải về 0 (lượt)

Văn bản đính kèm:
8. Bao cao tong hop giaitrinh_tiepthu y kien gop y.pdf
1. To trinh So KH&CN.signed.pdf
6. Bao cao giai trinh y kien tham dinh cua So TP_2.11.signed.pdf
26.12_to trinh dè nghi sua doi 02.signed.pdf
26.1_Bao cao giai trinh noi dung sua doi bo sung NQ 02_2019_NQ-HĐND.signed.pdf
4. Bao cao tình hình thực hiện NQ 02_2019_NQ_HĐND.signed.pdf
5. Tong hop y kien Thanh vien UBND.pdf
7. CV 209_BCSTP_TĐ NQ sửa đổi NQ02.signed.pdf
Y kien Thanh vien UBND.pdf
Văn bản khác Về việc cấp bổ sung vốn đầu tư cho Chi cục Kiểm lâm để thực hiện dự án Nâng cao năng lực phòng ... (10/07/2017)
Xin phê duyệt bổ sung Kế hoạch đoàn ra năm 2018 (10/05/2018)
Về kế hoạch phát triển cấp nước năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10/05/2018)
Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Nam” cho các sản phẩm từ tơ, lụa của tỉnh ... (26/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Đường từ Trường PTTH Thái Phiên đến Quốc lộ 14E, huyện Thăng Bình (10/05/2019)
Chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam (05/07/2019)
Chủ trương đầu tư dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện ... (17/04/2020)
Đề nghị hỗ trợ các điểm chốt chặn làm việc cường độ cao, Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống ... (02/08/2021)
Về việc đề nghị xem xét, quyết định thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trực thuộc Ủy ... (13/08/2021)
Về việc đề nghị phân bổ nguồn kinh phí cho các dự án Khu tái định cư, nghĩa trang nhân dân vùng ... (16/08/2021)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn