Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 302/UBND-TH
Ngày ban hành 14/01/2022
Người ký Nguyễn Như Công
Trích yếu V/v báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện các Đề án trong năm 2020, 2021 thuộc Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (9503)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 52 (lượt), tải về 5 (lượt)

Văn bản đính kèm:
QD ban hanh Ke hoach thuc hien Chuong trinh hanh dong trien khai Nghi quyet Dai hoi 13, Dai hoi 22 va ke hoach phat trien KTXH 5 nam (chinh thuc) - phu luc-1.signed.pdf
Bao cao danh gia tinh hinh thuc hien cac De an thuoc chuong trinh hanh dong thuc hien NQ Dai hoi Dang.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn