Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 94/KH-VPUBND
Ngày ban hành 24/01/2022
Người ký Nguyễn Như Công
Trích yếu Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch (699)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 279 (lượt), tải về 11 (lượt)

Văn bản đính kèm:
Ke hoach CQS va ATTT nam 2022 PL 1.signed.pdf
Chuyen doi so 2022.signed.pdf
Ke hoach CQS va ATTT nam 2022 PL 2.signed.pdf
Ke hoach CQS va ATTT nam 2022 PL 3.signed.pdf
Văn bản khác Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (09/06/2017)
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, ... (04/08/2017)
Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Phú ... (20/03/2019)
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 24/8/2020 ... (30/10/2020)
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm ... (29/12/2020)
Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em ... (22/02/2021)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh ... (24/02/2021)
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam ... (05/03/2021)
Kế hoạch triển khai công tác thông tin cơ sở tỉnh Quảng Nam năm 2021 (19/03/2021)
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2021 (23/03/2021)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn