Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 685/VPUBND-KTN
Ngày ban hành 23/06/2022
Người ký Đinh Văn Vũ
Trích yếu V/v giải quyết đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Báo cáo số 484/BC-BDT ngày 17/6/2022
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (11750)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 38 (lượt), tải về 0 (lượt)

Văn bản đính kèm:
06 22 - Giai quyet de nghi cua Ban Dan toc tinh tai BC484.signed.pdf
BC-156.2022.signed.signed.signed.pdf
Bieu so lieu dia phuong ve cong tac dan toc.xls
484.BC-BDT. BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẦU NĂM 2022.signed.pdf
484.BC-BDT.17.6.2022.pdf
Biểu mẫu TH CSDT 6 tháng đầu năm ( bản ký).xls
158.BC-BCH.03.6.2022.pdf
7.6 phụ lục 2 nước sinh hoạt.signed.pdf
401.BDT-VP.CV đề nghị báo cáo CTDT 6 tháng đầu năm 2022.signed.pdf
7.6 phụ lục 1 tiêu chí NTM.signed.pdf
7.6 phụ lục 1 tiêu chí NTM.xlsx
Bieu so lieu 6 tháng.2022.xls
401.BDT-VP.CV đề nghị báo cáo CTDT 6 tháng đầu năm 2022.signed.pdf
BC 6 THANG CONG TAC DAN TOC- kyso.signed.pdf
7.6 phụ lục 2 nước sinh hoạt.xlsx
BC chính sách dân tộc 6 tháng.2022 ( bản trình ký).signed.pdf
Báo cao công tác dân tộc 6 tháng 2022..signed.pdf
7.6 BC công tác dân tộc 6 tháng năm 2022.docx
BC Công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2022.signed.pdf
BC cong tac dan toc 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2022 của Sở LĐ-TB&XH.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn