Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 682/VPUBND-KTN
Ngày ban hành 23/06/2022
Người ký Nguyễn Như Công
Trích yếu V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) Vệt dân cư – Thương mại – Dịch vụ dọc tuyến Quốc lộ 1A , đoạn từ ngã ba Kỳ Lý đến giáp huyện Thăng Bình
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (11750)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 126 (lượt), tải về 11 (lượt)

Văn bản đính kèm:
So GTVT_y kien ve chu truong dieu chinh QH doc QL1.pdf
CV qo.signed.pdf
So KHDT_y kien ve chu truong dieu chinh QH doc QL1.pdf
QOFFICE - Bao cao.signed.pdf
VP de nghi SXD huong dan UBND huyen Phu Ninh thuc hien ra soat QHC.signed.pdf
BAO CAO RA SOAT1.signed.pdf
Tờ trình de xuat chu truong dieu chinh Quoc lo 1A (1).signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn