Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 848/VPUBND-KTN
Ngày ban hành 05/08/2022
Người ký Đinh Văn Vũ
Trích yếu V/v lấy ý kiến về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Kiểm định, đánh giá an toàn đập thuộc hệ thống hồ chứa nước do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý (giai đoạn 2020 - 2022)
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (12734)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 67 (lượt), tải về 1 (lượt)

Văn bản đính kèm:
BC_280622.Bao cao tinh hinh trien khai thuc hien nhiem vu theo QĐ842.signed.pdf
CV-1735.2022.signed.signed.signed.pdf
PL3_HO SO PHAP LY DU AN LAP QTVH.doc
1. QD PD de cuong.pdf
2. QD PD KHLCNT.pdf
2.CV463_ gui Chi cuc Thuy loi kyso.signed.pdf
07282022 Cat giam cong tac kiem dinh an toan dap.docx
PL2_HO SO PHAP LY DU AN LAP QUY TRINH BAO TRI.doc
PL1_HO SO PHAP LY DU AN KIEM DINH AN TOAN DAP.doc
3.CV76-Scan_0001.pdf
1.TTr160622_To trinh cho phep keo dai thoi gian Kiem dinh an toan dap.signed.pdf
3. CV 101 cua Vien MTTN.jpg
08 04 - Lay y kien ve gia han thoi gian thuc hien hop dong goi thau Kiem dinh, danh gia an toan dap.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn