Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 7538/TTr-UBND
Ngày ban hành 15/11/2022
Người ký Trần Văn Tân
Trích yếu Đề nghị thống nhất một số nội dung Quy định về đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thay thế các quy định trước đây)
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Tờ trình (395)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 363 (lượt), tải về 31 (lượt)

Văn bản đính kèm:
ngay 08-11-22 cua BCSD UBND tinh ve Ndung du thao Quy dinh ve don gia BT doi voi cay trong vat nuoi tren dia ban tinh.doc
15-11-2 PL 3. Hệ sô k cây hàng năm.xlsx
15-11-22 Du thao QD mơi ve den bu cay coi thuy san (sau tham dinh STP).doc
15-11-22 Phu luc 1 cay trong (1).doc
15-11-22 Phu luc 2 thuy san (1).docx
CV 3048.pdf
KL 24.pdf
CV 4600.pdf
CV 1935.pdf
QD 1308 ngay 16-5-22 SD Quy dinh tai QD 3925 ngay 31-12-21 ve don gia BT doi voi cay trong vat nuoi la thuy san.pdf
QD 3925 ngay 31-12-2021 QD don gia cay trong thuy san boi thuong.signed.pdf
Quy dinh kem theo QD 3925 ngay 31-12-21.pdf
15-11-22 trinh HDND tinh xin y kien doi voi NDung Qdinh don gia BT cay trong vat uuoi tren dia ban tinh.signed.pdf
Văn bản khác Về việc cấp bổ sung vốn đầu tư cho Chi cục Kiểm lâm để thực hiện dự án Nâng cao năng lực phòng ... (10/07/2017)
Xin phê duyệt bổ sung Kế hoạch đoàn ra năm 2018 (10/05/2018)
Về kế hoạch phát triển cấp nước năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10/05/2018)
Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Nam” cho các sản phẩm từ tơ, lụa của tỉnh ... (26/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Đường từ Trường PTTH Thái Phiên đến Quốc lộ 14E, huyện Thăng Bình (10/05/2019)
Chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam (05/07/2019)
Chủ trương đầu tư dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện ... (17/04/2020)
Đề nghị hỗ trợ các điểm chốt chặn làm việc cường độ cao, Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống ... (02/08/2021)
Về việc đề nghị xem xét, quyết định thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trực thuộc Ủy ... (13/08/2021)
Về việc đề nghị phân bổ nguồn kinh phí cho các dự án Khu tái định cư, nghĩa trang nhân dân vùng ... (16/08/2021)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn