Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 7724/UBND-KTN
Ngày ban hành 22/11/2022
Người ký Đinh Văn Vũ
Trích yếu V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (14884)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 48 (lượt), tải về 3 (lượt)

Văn bản đính kèm:
11 22 gop y du thao Quyet dinh cua TTCP ban hanh Bo tieu chi danh gia, phan hang san pham OCOP.signed.pdf
Báo cáo rà soát Bộ tiêu chí OCOP 2018-2020.pdf
Phụ lục III của Quyết định - Phieu danh gia san pham.xlsx
Phụ lục II của Quyết định - Quy trinh danh gia, phan hang (V2).docx
Dự thảo Quyết định về Bộ tiêu chí Chương trình OCOP.docx
Phụ lục I của Quyết định - Phan nhom san pham.docx
15.11.2022 Công văn gop y cua các bộ, địa phương về Bộ tiêu chí OCOP (PDA).pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn