Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 7693/UBND-KTTH
Ngày ban hành 22/11/2022
Người ký Nguyễn Hồng Quang
Trích yếu V/v bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với việc cấp vốn điều lệ của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (14884)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 107 (lượt), tải về 22 (lượt)

Văn bản đính kèm:
CV- ĐC KH xay dung KH Trung han va hang nam Quy ngoai NS (2021-2025).signed.pdf
cung cap thông tin ke hoach dau tu cvong.signed.pdf
CV ve cung cap thong tin lien quan den bo sung ke hoach dau tu cong trung han, bo sung VĐL cac Quy va NH CSXH 2021-2025.signed.pdf
ke hoach dau tu cong trung han quy tai chinh nhà nuoc ngoai ngan sach.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn