Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 19/VPUBND-NCKS
Ngày ban hành 05/01/2023
Người ký Lê Ngọc Quảng
Trích yếu V/v tra cứu, thực hiện các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (17187)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 60 (lượt), tải về 2 (lượt)

Văn bản đính kèm:
8873ae3f-b67f-499e-87e8-420127abe57d.pdf
a12197a8-f515-4477-b0eb-a5ca9994b7a4.pdf
b85b1b54-3ff4-41f1-a256-10101d68ef4b.pdf
a3a6ab0f-13c3-467d-8980-bf6868ba52fc.pdf
c35c4c94-506c-4a73-b0b5-31d925530889.pdf
8448e5c4-6adc-4c92-ad35-5ca78407d8f5.pdf
e575448b-e75d-4569-9711-e5d910c377e7.pdf
d1051837-db94-4d21-943c-79b808308f9d.pdf
835fe411-698f-46ed-ac7e-005b00962d48.pdf
c1538e43-112d-41ec-9848-83111b2a32b8.pdf
22786fcd-b8ed-48ae-9b05-6474e6233731.pdf
c43bf974-6068-4a92-b55a-bf62621ce37f.pdf
c4554fac-ae34-45c0-9497-506c1152b38d.pdf
48e39ee8-b2e8-4f94-b076-9d21d9fcc1c9.pdf
CV tra cưu thực hiện các Thông tư của BGTVT.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn