Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 46/VPUBND-KTN
Ngày ban hành 11/01/2023
Người ký Nguyễn Như Công
Trích yếu V/v rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, đoạn Km14+565,62 - Km22+398; giai đoạn 1: Km14+565,62 - Km18+00 tại khu vực nút giao giữa đường ĐT.607 và ĐT.607B (nút giao Thương Tín)
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (17187)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 100 (lượt), tải về 7 (lượt)

Văn bản đính kèm:
De nghi Dien Ban bao cao cong tác GPMB khu vuc nut giao Thuong ttin de giai quyet de nghi dung t huc hien du an cua SGTVT.signed.pdf
CV 7139.Tam dung thuc hien de quyet toan cac hang muc da thi cong Duong Dt607 doan Km14 Km18.signed.pdf
681 QD PD DA DTXD.pdf
3677-BC-STC ngày 30.12.2022.pdf
2023- Xin dừng dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.607 đoạn Km14-Km18.signed.pdf
9-CV dung thuc hien du an DT 607 (Km14-Km18).signed.signed.pdf
934 QD PD DC DADT Nang cap, mo rong DT607.signed.pdf
248-BCUBND thi xa Dien Ban 01.10.2021.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn