Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 392/UBND-NCKS
Ngày ban hành 18/01/2023
Người ký Lê Ngọc Quảng
Trích yếu V/v kiểm tra, tham mưu hồ sơ xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (17259)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 113 (lượt), tải về 6 (lượt)

Văn bản đính kèm:
Cv đề nghị STP có ý kiến đối với hồ sơ XPHC BQL Dien Ban.signed.pdf
259.CCBVMT tham gia y kien XPHC BQLDA Dien Ban.pdf
CV 94.pdf
12-6-kiểm tra, giải quyết giải trình BQLDA ĐTXD Điện Bàn.signed.pdf
BC giai trinh 210 BQL.pdf
CV 94 y kien cua So Tu phap.pdf
2842-2022-UBND.doc.signed.signed.pdf
BC noi dung liên quan den ho so XPHC BQLDA Dien Ban.signed.pdf
So Tu Phapsigned (9).pdf
BC ket qua kiem tra noi dung giai trinh của BQLDA Dien Ban.signed.pdf
12-27-giao xác minh theo CV số 2842-ĐB.signed.pdf
1-18-giao xác minh theo CV số 2842-ĐB-BC36-STNMT.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn