Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 484/UBND-KGVX
Ngày ban hành 31/01/2023
Người ký Võ Văn Viên
Trích yếu V/v góp ý bản cập nhật dự thảo Chiến lược Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (28343)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 143 (lượt), tải về 0 (lượt)

Văn bản đính kèm:
03. Đề án chiến lược QG KKS 2022.12.pdf
03. Đề án chiến lược QG KKS 2022.12.docx
02. QĐ phê duyệt chiến lược AMR 22.12.docx
gop y Chien luoc quóc gia phong chóng khang thuoc.signed.pdf
Bộ, ngành, UBND, Đoàn hội. xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án phòng chống kháng thuốc. HS.pdf
01.Tờ trình TTCP. Đề án AMR. 2022.09.29. Final_ng. BS ND BCSĐ commennt BCSĐ, đv ng 22.12.pdf
322cvb.signed.pdf
01.Tờ trình TTCP. Đề án AMR. 2022.09.29. Final_ng. BS ND BCSĐ commennt BCSĐ, đv ng 22.12.docx
02. QĐ phê duyệt chiến lược AMR 22.12.pdf
Bộ, ngành, UBND, Đoàn hội. xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án phòng chống kháng thuốc. cv.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn