Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 03/BC-VPUBND
Ngày ban hành 22/02/2023
Người ký Võ Văn Viên
Trích yếu Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo NĐ 130/2005/NĐ-CP và 117/2013/NĐ-CP, năm 2022
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Báo cáo (1109)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 171 (lượt), tải về 8 (lượt)

Văn bản đính kèm:
bao_cao_NĐ 130_thuc_hien_co_che_tu_chu.signed.pdf
1. CV bao cao tu chu nam 2022_gui don vi.signed.pdf
pl kem theo CV bao cao nam 2022_gui don vi.signed.pdf
1. Phu luc kem theo CV bao cao nam 2022_gui don vi.xlsx
bao cao ket qua thuc hien co che tu chu 2022.signed.pdf
bao_cao_NĐ 130_thuc_hien_co_che_tu_chu.xlsx
Văn bản khác Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một ... (12/05/2017)
Hiệu quả hoạt động khai thác cát trắng của Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam và tiến độ dự kiến đầu ... (15/05/2017)
Kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ... (15/05/2017)
Tình hình sử dụng thông tin, kết quả sử dụng các chỉ số PCI, PAPI tại tỉnh Quảng Nam (22/05/2017)
Báo cáo đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam (22/05/2017)
Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2016 trên địa bàn ... (29/05/2017)
Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn ... (29/05/2017)
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2017; ... (02/06/2017)
Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX (05/06/2017)
Tình hình thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ (06/06/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn