Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 1872/KH-UBND
Ngày ban hành 31/03/2023
Người ký Hồ Quang Bửu
Trích yếu Kế hoạch hành động Thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch (620)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 123 (lượt), tải về 16 (lượt)

Văn bản đính kèm:
0329 KH thuc hien Chien luoc xuat nhap khau hang hoa giai doan den nam 2023.signed.pdf
0329 Phu luc I kem thao Ke hoach xuat nhap khau.signed.pdf
0329 Phu luc II kem thao Ke hoach xuat nhap khau.signed.pdf
Văn bản khác Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (09/06/2017)
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, ... (04/08/2017)
Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Phú ... (20/03/2019)
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 24/8/2020 ... (30/10/2020)
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm ... (29/12/2020)
Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em ... (22/02/2021)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh ... (24/02/2021)
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam ... (05/03/2021)
Kế hoạch triển khai công tác thông tin cơ sở tỉnh Quảng Nam năm 2021 (19/03/2021)
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2021 (23/03/2021)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn