Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 66/BC-UBND
Ngày ban hành 06/04/2023
Người ký Trần Anh Tuấn
Trích yếu BÁO CÁO việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2022!
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Báo cáo (872)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 156 (lượt), tải về 14 (lượt)

Văn bản đính kèm:
BC thực hiện CS, PL trẻ em mồ côi.NGOC.signed.pdf
Phụ lục 1. Văn bản chỉ đạo trẻ em mồ côi(1).signed.pdf
Phụ lục 2. số liệu trẻ em mồ côi.signed.pdf
Văn bản khác Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một ... (12/05/2017)
Hiệu quả hoạt động khai thác cát trắng của Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam và tiến độ dự kiến đầu ... (15/05/2017)
Kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ... (15/05/2017)
Tình hình sử dụng thông tin, kết quả sử dụng các chỉ số PCI, PAPI tại tỉnh Quảng Nam (22/05/2017)
Báo cáo đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam (22/05/2017)
Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2016 trên địa bàn ... (29/05/2017)
Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn ... (29/05/2017)
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2017; ... (02/06/2017)
Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX (05/06/2017)
Tình hình thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ (06/06/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn