Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 3308/UBND-KTTH
Ngày ban hành 30/05/2023
Người ký Trương Hồng Hải
Trích yếu V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Bắc Trà My
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (29054)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 142 (lượt), tải về 7 (lượt)

Văn bản đính kèm:
29-5-2023 Trường Bắc Trà My.signed.pdf
BC tham dinh dc CTĐT DA Trường PTTH Bac Tra My.signed.pdf
29-9-2022 quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Bắc Trà My.signed.pdf
Ban ve, TMDT DC Chu truong dau tu Truong BTM.pdf
Dự thảo QĐ điều chỉnh chủ trương du an.doc
công văn thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư.pdf
TB 93.22.3.23 cua UBND tinh giao ban ngay 20.3.2023.signed.pdf
báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Bac Tra My (DC 3.23).signed.pdf
2. báo cáo 736 thẩm định nội bộ Bac Tra My (DC 3.23).signed.pdf
Y kien.rar
Tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh chủ trương trương đầu tư Bắc Trà My.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn