Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 960/VPUBND-KTTH
Ngày ban hành 19/09/2023
Người ký Trương Hồng Hải
Trích yếu CV -thuê dịch vụ thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2023 của Trường Đại học Quảng Nam!
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (29236)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 83 (lượt), tải về 1 (lượt)

Văn bản đính kèm:
CV -thue DV kiểm định CL CT Đào tạo ĐHQN.Ngoc.signed.pdf
2122_0001.pdf
Chứng thư.pdf
Phụ lục Du toan kinh phí đánh giá 06 CTĐT - ĐH Quang Nam.xlsx
Biểu 01_GT2 tư vấn lập HSMT.xls
Quỹ PTHĐSN.pdf
phan bo du toan kinh phi cho truong DH quang nam.signed.pdf
Biểu 02 Tham dinh HSMT ket qua LCNT.xls
Du toan .xls
CV gửi trường ĐHQN_ ý kiến về quyết định thực hiện 06 chương trình đào tạo.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn