Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 959/VPUBND-KTTH
Ngày ban hành 19/09/2023
Người ký Trương Hồng Hải
Trích yếu CV - phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy giặt cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam!
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (29372)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 164 (lượt), tải về 4 (lượt)

Văn bản đính kèm:
CV -Lc thầu mua máy giặt BVNhi.Ngoc.signed.pdf
12. g văn số 2696-STC-GCS ngày 1782023 ý kiến về việc mua sắm máy giặt cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi.pdf
14. PL kèm theo Quyết định sô 1946-QĐ-UBND cấu hình Máy giặt.pdf
BVPSN-To trinh phe duyet KHLCNT May giăt (kem phu luc).docx
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH sản xuất và thương mại HDD Việt Nam.pdf
5. Báo giá máy giặt của Công ty TNHH MTV Thiết bị kỹ thuật Phước Tiến.pdf
2. Thông báo mời chào giá TTB134 TB-BVPSN_ 31-3.pdf
502 TTr-BVPSN_0001.pdf
3. Báo giá máy giặt của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ TMC Việt Nam.pdf
9. Cấu hình máy giặt kèm Biên bản họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Phụ sản - Nhi.pdf
9. Biên bản họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Phụ sản - Nhi.pdf
4. Giáy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ TMC Việt Nam.pdf
11. Công văn làm rõ thuế VAT và nhóm thiết bị của máy giặt- Cty TMC VN.pdf
1. Báo cáo nhu cầu khoa KSNK-DD.pdf
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Thiết bị kỹ thuật Phước Tiến.pdf
13. Quyết định sô 1946-QĐ-UBND mua sắm mát giặt cua BVPSN.pdf
7. Báo giá máy giặt của Công ty TNHH sản xuất và thương mại HDD Việt Nam.pdf
10. Tờ trình Số 212TTr-BVPSN ngày 16 tháng 5 năm 2023.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn