Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 6389/UBND-KTN
Ngày ban hành 20/09/2023
Người ký Nguyễn Như Công
Trích yếu Ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (23471)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 224 (lượt), tải về 8 (lượt)

Văn bản đính kèm:
CV gop y QD ql xe khach.signed.pdfUBND TP Tam Kỳ.pdf
CV GÓP Ý GỬI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (3).signed.pdfĐông Giang.pdf
3847 - Công An Tỉnh Quảng Nam - 17-08-2023.pdf
Tổng hợp tiếp thu ý kiến tham gia góp ý về Dự thảo.doc
08.CV phòng về tham gia góp ý DT QĐ ban hành QĐ về tiêu chí và tổ chức quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh.signed.pdfNAM TRÀ MY.pdf
Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, du lịch trên địa bàn tỉnh.signed.pdf
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỊ TRÍ ĐÓN, TRẢ KHÁCH CHO XE HỢP ĐỒNG, DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH .doc
Thiên.Góp ý Quy định đón, trả khách cho xe hợp đồng, du lịch.signed.pdfSở KH-ĐT.pdf
28. CV gop y du thao QĐ vi tri don tra khach xe HĐ, DL.signed.pdfSở Tài chính.pdf
Giao SGTVT lay y kien Quy dinh tieu chi và to chưc, quan ly cac vi tri don tra khac cho xe hop dong, xe du lịch.signed.pdf
CV-UBND vv góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe HĐ, xe du lịch.signed.pdfĐẠI LỘC.pdf
2.CV gop y QL Xe HĐ chở khách.signed.pdfTHĂNG BÌNH.pdf
CV gop y tiêu chí đón, trả khách xe du lịch 118.signed.pdfSở VH-TT-DL.pdf
FROM PHÁT HÀNH (1).signed.pdfSỞ TU PHAP.pdf
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP (1).signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn