Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 976/VPUBND-KTN
Ngày ban hành 21/09/2023
Người ký Nguyễn Như Công
Trích yếu V/v tham mưu giải quyết Tờ trình số 1325/TTr-BQLGT ngày 20/9/2023 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (28310)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 163 (lượt), tải về 11 (lượt)

Văn bản đính kèm:
1. HS Đường công vụ.pdf
bao cao cua thi cong.pdf
1325-TTr Xin chủ trương bổ sung đường công vụ để phục vụ thi công công trình đoạn tuyến nối QL14H (Km11-Km19).signed.pdf
De nghi SGTVT huong dan hoac tham muu bo sung duong cong vu du an hoan thien 129.signed.pdf
CV67.Ý kiến của TVGS về đường công vụ của TCT Thành An.pdf
Tien do GPMB.pdf
CV 997.pdf
CV thon Binh Hoa.pdf
2. Bản vẽ đường công vụ.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn