Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 6506/UBND-KGVX
Ngày ban hành 25/09/2023
Người ký Võ Văn Viên
Trích yếu V/v hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị xếp hạng đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (23720)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 82 (lượt), tải về 1 (lượt)

Văn bản đính kèm:
11.QĐ xếp hạng TT XH.pdf
14. Giaymoi_hop_thamdinh_nanghang_TTBTXHQN.pdf
9.QD giao đất cho TT Bao tro XH-QN.signed.pdf
3.bảng giải trình.pdf
7.danh sách VC NLĐ 21,22,23.xlsx
8. QĐ bàn giao trung tâm về cơ sở mới.pdf
2.bảng điểm.pdf
6.danh sách đối tượng được phục hồi chức năng 03 năm.xlsx
230925-CV UBND tinh hoan thien ho so, thu tuc de nghi xep hang doi voi Trung tam BTXH Quang Nam.signed.pdf
5. danh sách đối tượng 03 năm 7.2023.xlsx
13.QĐ thành lập đơn vị.pdf
12.QĐ xếp hạng TT TMC.pdf
15. Bienban_hopthamdinh_xephang_TTBTXH_2023.pdf
0. QD_181_2005.QD.TTg.doc
4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.pdf
10.QD.TTCTXHQN.UBND tinh. phe duyet quyet toan du an.pdf
0. TT 18 2006.doc
Totrinh_denghixephang_I_TTBTXHQN_(9_2023)_kyso.signed.pdf
1.tờ trình xếp hạng đơn vị.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn