Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 6657/UBND-NCKS
Ngày ban hành 29/09/2023
Người ký Lê Ngọc Quảng
Trích yếu V/v liên quan đến thực hiện Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với dự án sản xuất mây, tre, mộc mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty TNHH TMSX Nghĩa Tín
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (23471)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 186 (lượt), tải về 14 (lượt)

Văn bản đính kèm:
giải quyết đề nghị của Cục thuế.signed.pdf
CV gửi UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo thực hiện các nội dung tại CV số 5602UBND-NCKS ngày 24.2.2022 (ĐLO)_signed.pdf
liên quan đến thực hiện KLTT Cty Nghĩa Tín.signed.pdf
Bao cao thuc hien Cong van so 5858 ngay 30.8.2023 cua UBND tinh ve giai quyet de nghi cua Cuc Thue Tinh.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn