Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 1242/VPUBND-KGVX
Ngày ban hành 15/12/2023
Người ký Võ Văn Viên
Trích yếu Giới thiệu Nghị định số 86, 89 của Chính phủ; Quyết định số 2158, Công văn 6184, Báo cáo số 155 Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (26659)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 94 (lượt), tải về 1 (lượt)

Văn bản đính kèm:
2. VI DU 2_DU TOAN CHI PHI LAP DAT VAT TU, THIET BI MANG THEO 1601.PDF
3. VI DU 3_DU TOAN PHAN MEM NOI BO THEO 2589.PDF
[DBI]18OCT_QD SUA 1970 FINAL.DOCX
5. VI DU 5_ DU TOAN CHUYEN GIAO PHAN MEM.PDF
231207_du thao bao cao tong ket thi hanh nd73_v6.pdf
8. VI DU 8_DU TOAN DICH VU QUAN TRI, VAN HANH, BAO TRI.PDF
89_2023_ND-CP_12122023_1.docx
2158QD.PDF
89_2023_ND-CP_12122023_2-signed.pdf
6. VI DU 6_DU TOAN KHAO SAT.PDF
9. VI DU 9_DU TOAN THUE DICH VU CNTT.PDF
89_2023_ND-CP_12122023.docx
89_2023_ND-CP_12122023_3-signed.pdf
PHU LUC 1_CONG CU DANH GIA MDSS FINAL.DOCX
PHU LUC 2_CONG CU DANH GIA MUC DO CDS_DN LON FINAL.DOCX
86_2023_ND-CP_07122023-signed.pdf
0_huong dan ap dung dinh muc don gia muc chi_final 2.pdf
7. VI DU 7_ DU TOAN KIEM THU PHAN MEM NOI BO THEO 3787.PDF
1. VI DU 1_TONG DU TOAN 2.PDF
4. VI DU 4_DU TOAN TAO LAP CSDL THEO 1595.PDF
3. TONG HOP Y KIEN BO TP, KHDT, TC.DOCX
CV VP gioi thieu 86 89 2158 6184 155.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn