Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 01/BĐD-CTKT
Ngày ban hành 04/01/2024
Người ký Trần Anh Tuấn
Trích yếu Kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2024!
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Chương trình (21)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 152 (lượt), tải về 38 (lượt)

Văn bản đính kèm:
9N.CT kiểm tra Ban đại diện tỉnh 2024..signed.pdf
Văn bản khác Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 (15/03/2022)
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình ... (17/05/2022)
Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội ... (01/03/2023)
Chương trình Công tác tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam (28/04/2023)
Chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam (08/06/2023)
Chương trình Công tác trọng tâm tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam (04/07/2023)
Chương trình Công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam (08/08/2023)
Chương trình Công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam (07/09/2023)
Chương trình Công tác trọng tâm tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam (09/10/2023)
Chương trình Công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam (10/11/2023)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn