Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 2665/HD-UBND
Ngày ban hành 16/04/2024
Người ký Hồ Quang Bửu
Trích yếu Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Hướng dẫn (24)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 74 (lượt), tải về 17 (lượt)

Văn bản đính kèm:
HD_Quan ly nv KHCN cap tinh_CTr Tai san tri tue tinh den 2030.signed.pdf
Văn bản khác Về việc áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly các trường hợp đi từ các vùng có dịch ... (25/02/2020)
Hướng dẫn Quy trình tiếp đón, giám sát và cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với ... (01/06/2021)
Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân ... (01/10/2021)
Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân ... (08/10/2021)
Mô hình tổ chức và hoạt động của Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng” (12/10/2021)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, ... (19/10/2021)
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác lao động, thương binh ... (19/01/2022)
Trình tự, thủ tục soạn thảo, đề nghị ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân ... (20/01/2022)
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân ... (22/02/2022)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân ... (10/03/2022)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn