Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 94/PC-VPUBND
Ngày ban hành 09/05/2024
Người ký Đinh Văn Vũ
Trích yếu Phiếu chuyển Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 04/5/2024 của UBND thị xã Điện Bàn
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Phiếu chuyển (16)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 173 (lượt), tải về 28 (lượt)

Văn bản đính kèm:
190-2024-BC-UBND...signed.signed.pdf
kem BC 190.signed.pdf
kem BC 190 1.signed.pdf
05 08 - Chuyen BC190 ngay 04.5 cua UBND thi xa Dien Ban.signed.pdf
Văn bản khác Chuyển Thông báo số 303/2021/TLPT-HC ngày 27/10/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về ... (05/11/2021)
Chuyển Thông báo số 247/TB-TA ngày 11/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc xem xét, ... (19/11/2021)
Chuyển Thông báo số 17/TB-TA ngày 24/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc xem xét, ... (02/03/2022)
số 24/TB-TA ngày 28/3/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về tham gia việc xem xét, thẩm định ... (01/04/2022)
Chuyển Giấy triệu tập số 1445/GTT-PT ngày 01/4/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về tham ... (06/04/2022)
Chuyển Thông báo số 75.03/TB-TA ngày 13/4/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phiên họp kiểm ... (18/04/2022)
Chuyển thông báo vụ án dân sự sơ thẩm do ông Huỳnh Độ, Chùa Minh Tân khởi kiện (05/05/2022)
Chuyển Quyết định số 01/2022/QĐ-TA ngày 12/5/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ về thông báo ... (18/05/2022)
Về việc giải quyết đề nghị của các đơn vị, địa phương về đầu tư công (25/08/2022)
Về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Quảng Nam - Đà ... (01/11/2022)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn