Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 490/VPUBND-KTTH
Ngày ban hành 30/05/2024
Người ký Trương Hồng Hải
Trích yếu Tiếp nhận trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch (cũ) huyện Quế Sơn về Văn phòng Đăng ký đất đai để bố trí trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quế Sơn!
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (29054)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 39 (lượt), tải về 1 (lượt)

Văn bản đính kèm:
TỜ TRÌNH 513 XIN ĐIỀU CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC CUA CN QUE SON .signed.pdf
PL QĐ 1048.signed.pdf
CV 2871 STNMT so gui UBND HUYEN QSON.signed.pdf
PA 1293 UBND phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC sau ý kiến của Bộ ngành.signed.pdf
(Ky so)To trinh tiep nhan tru so lam viec cho CN VPDKDD Que Son.signed.pdf
Bao cao 615 de xuat dien tich VPDK.pdf
Tiếp nhận trụ sở PTC Q.Sơn về VP ĐK đất đai để btri CN VP ĐKĐĐ QSon.Ng.signed.pdf
T o trinh 724 gui STNMT tru so Qsơn.signed.pdf
QD 1048 phuong an sap xep nha dat huyen Que Son .signed.pdf
TB 59 Kết luận nội dung Giao ban 23.01.2024.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn