Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 4398/TTr-UBND
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Hồ Quang Bửu
Trích yếu bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Bắc Trà My, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Tờ trình (709)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 138 (lượt), tải về 10 (lượt)

Văn bản đính kèm:
6 08.TTr HDND tinh bo sung CMĐSD dat 2024 ky hop thu 24 cua 11 huyen ( UBND Tinh).signed.pdf
6 08. Phu luc kem theo TTr bo sung CMD su dung dat nam 2024 ky hop 24 (UBND TINH)(1).signed.pdf
PL IIA.231.TTr-STNMT_CMD (SO).signed.pdf
PL IIB.231.TTr-STNMT CMD (SO).signed.pdf
PL II.231.TTr-STNMT CMD (SO).signed.pdf
To trinh BS CMĐ ky hop thu 23 (So).signed.pdf
PLI.231.TTr-STNMT CMD (SO).signed.pdf
6 08. Phu luc kem theo TTr bo sung CMD su dung dat nam 2024 ky hop 24 (UBND TINH).xls
6 08. Du thao Nghi quyet bo sung danh muc CMĐSD dat năm 2024 cua 11 huyen (ky hop thu 24).doc
6 08. Phu luc kem theo NQ bo sung CMD su dung dat nam 2024 ky hop 24 (HĐND TINH).xls
BC 324 STNMT.tong hop y kien thanh vien UBND tinh ky hop thu 24 HDND tinh khoa X.signed.pdf
Văn bản khác Về việc cấp bổ sung vốn đầu tư cho Chi cục Kiểm lâm để thực hiện dự án Nâng cao năng lực phòng ... (10/07/2017)
Xin phê duyệt bổ sung Kế hoạch đoàn ra năm 2018 (10/05/2018)
Về kế hoạch phát triển cấp nước năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10/05/2018)
Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Nam” cho các sản phẩm từ tơ, lụa của tỉnh ... (26/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Đường từ Trường PTTH Thái Phiên đến Quốc lộ 14E, huyện Thăng Bình (10/05/2019)
Chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam (05/07/2019)
Chủ trương đầu tư dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện ... (17/04/2020)
Đề nghị hỗ trợ các điểm chốt chặn làm việc cường độ cao, Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống ... (02/08/2021)
Về việc đề nghị xem xét, quyết định thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trực thuộc Ủy ... (13/08/2021)
Về việc đề nghị phân bổ nguồn kinh phí cho các dự án Khu tái định cư, nghĩa trang nhân dân vùng ... (16/08/2021)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn