Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 1497/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2017
Người ký Đinh Văn Thu
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 20/02/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản QĐ của UBND (12)
Lĩnh vực Chính sách
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 2,514 (lượt), tải về 132 (lượt)

Văn bản đính kèm:
QD-1497.pdf
Văn bản khác Về việc cấp kinh phí cho UBND huyện Đại Lộc (05/05/2017) Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn