Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 283, văn bản 1 đến 50 trong 14118 văn bản.
578/UBND-KTN 07/02/2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương
579/UBND-KTN 07/02/2023 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
580/UBND-KTTH 07/02/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022
581/UBND-KTN 07/02/2023 V/v dự họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
582/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v tham mưu Kế hoạch tổ chức đoàn công tác đi thăm các cơ sở y tế Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
584/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
585/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 222/LĐTBXH-VL ngày 31/01/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
586/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm
587/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v khẩn trương báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
588/UBND-KTTH 07/02/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh năm 2022
589/UBND-KTN 07/02/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
590/UBND-KTN 07/02/2023 V/v xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh
545/UBND-KTN 06/02/2023 V/v ý kiến về Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá ốp lát tại các khu vực Núi Tịnh và Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
546/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thuê bao dịch vụ các trạm đo khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2026
547/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thống nhất các thông số kỹ thuật Trạm biến áp nâng 10,5/110kV Nhà máy thủy điện Trà Linh 2
548/UBND-KTN 06/02/2023 V/v rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2023
549/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v báo cáo nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
550/UBND-TD 06/02/2023 V/v hướng dẫn ông Lê Tấn Quy gửi đơn khiếu nại
551/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của bà Dương Thị Cậy
552/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của ông Lê Phỉ Luận
553/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương
555/UBND-NCKS 06/02/2023 Về việc thực hiện Công văn số 349/BNV-CQĐP ngày 03/02/2023 của Bộ Nội vụ
556/UBND-NCKS 06/02/2023 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Công văn số 279/BNV-CTTN ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ
557/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của ông Lê Văn Thịnh
558/UBND-KTN 06/02/2023 V/v báo cáo tình hình triển khai các dự án đường cao tốc đầu tư theo phương thức PPP
559/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP
560/UBND-TH 06/02/2023 Giao nhiệm các Sở, Ban, ngành khẩn trương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo số 340-TB/TU ngày 20/4/2022 của Tỉnh ủy
561/UBND-NCKS 06/02/2023 v/v phúc đáp phúc đáp Tờ trình số 987/TTr-BDT ngày 07/01/2023 của Ban Dân tộc tỉnh
562/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v phúc đáp Tờ trình số 93/TTr-SNV ngày 16/01/2023 của Sở Nội vụ
564/UBND-KTN 06/02/2023 V/v xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Tiệp Như
565/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v chuẩn bị nội dung họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
566/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v khẩn trương báo cáo công tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
567/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
568/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030
569/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
571/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v kiểm tra, xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
573/UBND-KGVX 06/02/2023 V/v phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ
574/UBND-KGVX 06/02/2023 V/v hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2023
575/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I)
576/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2023
535/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
536/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
538/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 394/VPCP-KTTH ngày 19/01/2023 của Văn phòng Chính phủ
539/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2022
540/UBND-KTN 03/02/2023 V/v triển khai thực hiện các nội dung kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tại Thông báo số 43/TB-UBDT ngày 09/01/2023 của Ủy ban Dân tộc
541/UBND-KTN 03/02/2023 V/v phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe
542/UBND-KTN 03/02/2023 V/v vận chuyển xăng dầu trên đường ven biển ĐT.603B và đường ĐT619 (Võ Chí Công).
543/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính
544/UBND-KGVX 03/02/2023 V/v cung cấp số liệu danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh
503/UBND-KTN 02/02/2023 V/v thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường của các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn