Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 27 trong 880, văn bản 1301 đến 1350 trong 43966 văn bản.
8443/UBND-KTN 05/12/2023 V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động mua bán, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, an toàn lao động và môi trường công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023
8444/UBND-KTN 05/12/2023 V/v hoàn trả 50% tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung tại Lô B3, B4 Cụm công nghiệp Tinh dầu quế, tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
8446/UBND-KTTH 05/12/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 301-KH/TU ngày 31/8/2023 của Tỉnh ủy
8447/UBND-KGVX 05/12/2023 V/v tham mưu triển khai Kế hoạch tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
8448/UBND-KGVX 05/12/2023 Về Đề án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8450/UBND-KTTH 05/12/2023 Triển khai quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng, dầu!
8451/UBND-KGVX 05/12/2023 V/v báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
8452/UBND-KTTH 05/12/2023 V/v tham mưu triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2001-CV/TU ngày 29/9/2023 về việc liên quan hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
8454/UBND-KTN 05/12/2023 V/v tổ chức Đoàn cán bộ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về triển khai, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023
8455/UBND-TH 05/12/2023 Cung cấp thông tin về bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
8456/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v tham mưu hiệp y khen thưởng
8457/UBND-KTTH 05/12/2023 Giới thiệu và triển khai Nghị định số 84/2023/NĐ-CP ngày 01/12/2023 của Chính phủ!
8458/UBND-KTTH 05/12/2023 Giới thiệu và triển khai Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 29/11/2023 của Chính phủ!
8459/UBND-KTN 05/12/2023 V/v báo cáo hiện trạng xây dựng nông thôn mới của các huyện còn “trắng” xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
8460/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v góp ý dự thảo Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh
8461/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 17/2023/TT-BNV ngày 29/11/2023 của Bộ Nội vụ
8462/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v khẩn trương tham mưu thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo Nghi quyết số 57/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
8463/UBND-KTN 05/12/2023 V/v chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao hồ sơ Trạm định vị GPS Quảng Nam
8464/UBND-KTN 05/12/2023 V/v rà soát các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất
8465/UBND-TD 05/12/2023 V/v kiểm tra, xử lý đơn của bà Huỳnh Thị Một
8466/UBND-TD 05/12/2023 V/v hướng dẫn, trả lời kiến nghị, đề xuất của UBND thành phố Hội An liên quan đến giải quyết thủ tục đất đai của công dân
8467/UBND-TD 05/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn An
8468/UBND-TD 05/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Đoàn Ngọc Thanh
2596/QĐ-UBND 05/12/2023 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Xuyến
2597/QĐ-UBND 05/12/2023 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sỉ trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (Lần hai)
2598/QĐ-UBND 05/12/2023 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Triều trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành
(Lần hai)
2600/QĐ-UBND 05/12/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Hiệp
2601/QĐ-UBND 05/12/2023 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tranh trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
(lần hai)
2602/QĐ-UBND 05/12/2023 Về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Thủy
2603/QĐ-UBND 05/12/2023 Về việc điều chỉnh Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 11/07/2023 và Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh
2604/QĐ-UBND 05/12/2023 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam
2606/QĐ-UBND 05/12/2023 Về việc bổ sung kinh phí cho Sở Nội vụ
2608/QĐ-UBND 05/12/2023 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh
2609/QĐ-UBND 05/12/2023 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam
2610/QĐ-UBND 05/12/2023 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh
2611/QĐ-UBND 05/12/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hiệp Đức
2612/QĐ-UBND 05/12/2023 Cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thuê đất để thực hiện dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi tại các xã: Hiệp Hòa, Quế Lưu, Thăng Phước và thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức
31/2023/QĐ-UBND 05/12/2023 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh và chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
375/TB-UBND 05/12/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Lê Minh Hiệp
8449/TTr-UBND 05/12/2023 Xin ý kiến thống nhất chủ trương bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026
8453/TTr-UBND 05/12/2023 Về việc đề nghị thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Tiểu khu I - Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang
8469/TTr-UBND 05/12/2023 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
8470/TTr-UBND 05/12/2023 Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2024
8471/TTr-UBND 05/12/2023 Tờ trình về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
8427/CTr-UBND 04/12/2023 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
8358/UBND-TH 04/12/2023 V/v khẩn trương tham mưu Báo cáo phục vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168 của Chính phủ
8359/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v giao nhiệm vụ cho Đoàn Luật sư tỉnh năm 2024
8360/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
8361/UBND-KTN 04/12/2023 V/v ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây truyền tải 220kV từ thủy điện Đăk Mi 1 đi thủy điện Đăk Mi 2
8363/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn