Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 5, văn bản 1 đến 50 trong 249 văn bản.
217/VPUBND-KGVX 24/02/2021 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
201/VPUBND-KGVX 19/02/2021 Giới thiệu Quyết định số 209 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 153, 154, 155, 157, Báo cáo số 05 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 709, 712, 718 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
197/VPUBND-KGVX 09/02/2021 Giới thiệu Quyết định số 04, 157, 169 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 129 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 48, 01, 02, 03, 04, Quyết định số 4786 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
182/VPUBND-KGVX 08/02/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
160/VPUBND-KTTH 02/02/2021 V/v thực hiện Công văn số 996/BTC-QLG ngày 04/01/2021 của Bộ Tài chính
162/VPUBND-KGVX 02/02/2021 giới thiệu Quyết định số 38, 2200, 2205, 2238, 21, 36, 118, 127, 130 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06, 09, Quyết định số 3835, 3870, 3871 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 42, 43, 44, 45, 46, 47, Quyết định số 38, 60 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 124 của Bộ Giáo dục
151/VPUBND-KGVX 29/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ
121/VPUBND-KGVX 28/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
115/VPUBND-NC 26/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ
85/VPUBND-NC 19/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp
86/VPUBND-NC 19/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp
87/VPUBND-KSTTHC 19/01/2021 V/v giới thiệu quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70/VPUBND-KGVX 15/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, Quyết định số 2269/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH
63/VPUBND-NC 14/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
53/VPUBND-KTN 13/01/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
57/VPUBND-KGVX 13/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 23/QĐ-TTg, Quyết định số 2232/QĐ-TTg, Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH và Kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ
58/VPUBND-KGVX 13/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 và Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
46/VPUBND-KTTH 11/01/2021 V/v thực hiện Công văn số 28/BTC-QLG ngày 04/01/2021 của Bộ Tài chính
38/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp
39/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
40/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 173/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ Quốc phòng
13/VPUBND-NC 05/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
02/VPUBND-KTN 04/01/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1894/VPUBND-NC 29/12/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ Tư pháp
1747/VPUBND-KTTH 02/12/2020 V/v tra cứu thực hiện thông tư số 100/2020/TT-BTC
1711/VPUBND 25/11/2020 Về việc giới thiệu thông tư số 31, 36,37,38 của bộ thông tin và truyền thông
1388/VPUBND-KGVX 22/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 23, 24 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1389/VPUBND-KGVX 22/09/2020 Giới thiệu Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 26, 28, 29, 30, 31, 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 25 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1365/VPUBND-KTN 15/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1346/VPUBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Quyết định số 1292, 1294, 1321 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 20, 21, 22 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 27, Kế hoạch số 681 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1317/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg
1319/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ
1230/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 13, 14, 15 và Quyết định số 1246 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1231/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 84 của Chính phủ; Quyết định số 20, 809, 1191, 1189 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03, 15 của Bộ Khoa học và Công nghệ
1232/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1233/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 91 của Chính phủ; Thông tư số 16 của Bộ Thông tin và Truyền thông
11/TB-VPUBND 17/08/2020 Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
1183/VPUBND-KGVX 11/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1180/QĐ-TTg
1152/VPUBND-NC 06/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ
1155/VPUBND-NC 06/08/2020 V/v tra cứu thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khen thưởng Dân quân tự vệ
1138/VPUBND-NC 03/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA
1120/VPUBND-NC 27/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020
1105/VPUBND-NC 23/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1040/QĐ-TTg và Quyết định số 1041/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1106/VPUBND-NC 23/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 84/2020/TT-BQP
1093/VPUBND-NC 20/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
1086/VPUBND-NC 17/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 của Bộ Công an
1067/VPUBND-NC 14/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 78/2020/NĐ-CP
1022/VPUBND-NC 06/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 63/2020/TT-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ Tài chính
1023/VPUBND-NC 06/07/2020 V/v nghiên cứu, thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1015/VPUBND-NC 02/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BQP

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn