Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 21, văn bản 1 đến 50 trong 1013 văn bản.
17/QĐ-VPUBND 24/01/2022 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
89/VPUBND-NCKS 24/01/2022 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BCT ngày 20/01/2022 của Bộ Công Thương
90/VPUBND-KTN 24/01/2022 V/v đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quang Hiệp Thành
91/VPUBND-KTN 24/01/2022 V/v liên quan đến việc sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Tín Hưng tại KCN hậu cần cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành
92/KH-VPUBND 24/01/2022 Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
93/TTr-VPUBND 24/01/2022 Đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với công chức có thông báo nghỉ hưu
01/TB-VPUBND 21/01/2022 Về việc trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
15/QĐ-VPUBND 21/01/2022 Phê duyệt nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán chi phí bước chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa Nhà làm việc cũ HĐND-UBND tỉnh Quảng Nam
16/QĐ-VPUBND 21/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa Nhà làm việc cũ HĐND-UBND tỉnh Quảng Nam
83/VPUBND-NCKS 21/01/2022 V/v xác định phạm vi cửa khẩu
84/KH-VPUBND 21/01/2022 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 07/01/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam
85/VPUBND-NCKS 21/01/2022 V/v góp ý xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền và phạm vi giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
86/VPUBND-KTTH 21/01/2022 V/v giải quyết đơn xin rút đơn khiếu nại của Công ty TNHH Dược liệu CSTE Quảng Nam
87/VPUBND-NCKS 21/01/2022 V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
88/VPUBND-KTTH 21/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của các đơn vị, địa phương
79/VPUBND-KTN 20/01/2022 V/v tham mưu thực hiện thủ tục dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Phú Ninh
80/VPUBND-KTN 20/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần F.C.L về điều chỉnh phương án đấu nối dự án thuỷ điện Sông Bung 3A, huyện Nam Giang
81/VPUBND-KTN 20/01/2022 V/v thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Thuận Trà mở rộng tại phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ
82/VPUBND-KTN 20/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Thuỷ điện Sông Tranh tại Công văn số 52/TĐST-KTAT ngày 13/01/2022
74/VPUBND-KTN 19/01/2022 V/v kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 năm 2022
75/VPUBND-NCKS 19/01/2022 V/v góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh
76/VPUBND-NCKS 19/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
77/KH-VPUBND 19/01/2022 Triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
78/VPUBND-NCKS 19/01/2022 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 123/2021/TT-BCA và Thông tư số 125/2021/TT-BCA của Bộ Công an
02/BC-VPUBND 18/01/2022 Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
63/VPUBND-KTTH 17/01/2022 đề nghị chi Quỹ Phòng chống thiên tai để thực hiện vận hành và kiểm định 16 trạm đo mưa chuyên dùng do Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam
64/VPUBND-HCTC 17/01/2022 V/v giới thiệu thành viên tham gia đoàn kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
65/VPUBND-HCTC 17/01/2022 V/v cử công chức tham gia Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
66/VPUBND-HCTC 17/01/2022 Rà soát nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021
68/VPUBND-NCKS 17/01/2022 Góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh.
69/VPUBND-KTN 17/01/2022 V/v đề nghị của Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
70/VPUBND-KGVX 17/01/2022 Giới thiệu Quyết định 2269 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 27, 28, 29 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tư số 46, 47, 48, 49 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
71/VPUBND-KTN 17/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Thuỷ điện Sông Bung tại Công văn số 43/TĐSB-KTAT ngày 11/01/2022
72/VPUBND-KTN 17/01/2022 V/v tham mưu giải quyết đề nghị cảu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại Tờ trình số 93/TTr-BQLGT ngày 14/01/2022
13/QĐ-VPUBND 14/01/2022 Về việc tạm phân bổ biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2022
54/VPUBND-KTN 14/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 52/UBND-BQL ngày 12/01/2022
55/VPUBND-HCTC 14/01/2022 Rà soát lại thành phần các tổ chức phối hợp liên ngành
56/CTr-VPUBND 14/01/2022 Công tác năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh
58/VPUBND-KTN 14/01/2022 V/v giải quyết đề xuất của Công ty Cổ phần Giải pháp thời tiết Weatherplus tại Công văn số 02/2022/CV-WP
59/VPUBND-KTN 14/01/2022 V/v kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện Sông Bung 6 năm 2022
60/VPUBND-KGVX 14/01/2022 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Y tế
61/VPUBND-KGVX 14/01/2022 V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tại các hoạt động Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam
62/VPUBND-KTN 14/01/2022 V/v đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666
46/TTr-VPUBND 13/01/2022 Về việc đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
47/TTr-VPUBND 13/01/2022 Về việc đề nghị tặng thưởng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
48/VPUBND-HCTC 13/01/2022 V/v cử công chức tham gia công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2021
50/TTr-VPUBND 13/01/2022 Về việc đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
51/VPUBND-KTN 13/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 12/01/2021
52/VPUBND-KGVX 13/01/2022 Hợp tác truyền thông năm 2022 của Báo Thanh niên và Báo Thế giới và Việt Nam
53/VPUBND-KTN 13/01/2022 V/v bổ sung hồ sơ theo Kết quả thẩm định số 42/ThĐ-SXD ngày 29/12/2021 của Sở Xây dựng

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn