Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 16 trong 41, văn bản 751 đến 800 trong 2019 văn bản.
1057/VPUBND-KTN 30/09/2022 V/v thuê đất xây dựng móng trụ điện đường dây 110kV Tam Thăng - Hyosung
1058/VPUBND-TD 30/09/2022 V/v trả lời đơn của ông Trần Kim Luyện
1059/VPUBND-NCKS 30/09/2022 Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
1060/VPUBND-HCTC 30/09/2022 Báo cáo nhu cầu đào tạo lý luận chính trị
46/BC-VPUBND 30/09/2022 Đề xuất chủ trương thực hiện sửa chữa Trụ sở làm việc
98/QĐ-VPUBND 30/09/2022 Về việc kiện toàn Ban Điều hành Website Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1054/VPUBND-HCTC 29/09/2022 Tham gia Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Hàn tỉnh Quảng Nam khóa III (nhiệm kỳ 2022 -2027).
1055/VPUBND-KTN 29/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2182/SNN&PTNT-CCKL ngày 22/9/2022
1056/VPUBND-KTN 29/09/2022 V/v kiểm tra, xử lý việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Sâm Ngọc Linh
45/BC-VPUBND 29/09/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2022.
97/QĐ-VPUBND 29/09/2022 Về việc phân bổ định suất hợp đồng lao động năm 2022
1053/VPUBND-KTTH 28/09/2022 V/v danh mục thuốc đấu thầu tập tủng cấp địa phương năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024
1047/VPUBND-NCKS 27/09/2022 V/v tra cứu, thực hiện các Nghị định: số 66/2022/NĐ-CP, số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ
1048/VPUBND-KTN 27/09/2022 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 16/9/2022
1049/VPUBND-HCTC 27/09/2022 thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
1050/VPUBND-KTN 27/09/2022 V/v bàn giao lại cho địa phương quản lý đối với khu vực lòng hồ dự án Thủy điện Sông Bung 4
1051/VPUBND-NCKS 27/09/2022 V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số cải cách hành chính
1052/VPUBND-HCTC 27/09/2022 Tham gia Đoàn kiểm tra công tác công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022.
1037/VPUBND-KTN 26/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên về hồ sơ đất đai đối với các trường hợp di dời do nguy cơ xói lở ven sông
1039/VPUBND-HCTC 26/09/2022 Triển khai tthực hiện Thông báo số 09-TB/BCĐ ngày 30/8/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
1040/VPUBND-HCTC 26/09/2022 Triển khai thực hiện KH số 6007/KH-UBND
1041/VPUBND-HCTC 26/09/2022 V/v thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
1042/VPUBND-KGVX 26/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn
1043/VPUBND-NCKS 26/09/2022 Đề nghị cho ý kiến thẩm định về đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở Y tế
1044/VPUBND-KTN 26/09/2022 V/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương mại Hùng Cường tại Cụm công nghiệp Bồ Mưng, thị xã Điện Bàn
1045/VPUBND-KTN 26/09/2022 V/v điều chỉnh Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh
15/TB-VPUBND 26/09/2022 Phân công trực phòng, chống, ứng phó cơn bão số 4 năm 2022
96/QĐ-VPUBND 26/09/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Văn phòng UBND tỉnh
1026/VPUBND-QTTV 23/09/2022 V/v đề nghị bổ sung kinh phí sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
1027/VPUBND-QTTV 23/09/2022 V/v cấp kinh phí triển khai thực hiện Hệ thống tiếp công dân trực tuyến
1028/VPUBND-HCTC 23/09/2022 Quán triệt, thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy chế làm việc của BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
1029/VPUBND-KTN 23/09/2022 V/v chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình tại khu vực mỏ thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc
1030/VPUBND-KTN 23/09/2022 V/v ý kiến việc gia hạn Giấy phép khai thác quặng vàng tại mỏ Đăk Sa
1031/VPUBND-KGVX 23/09/2022 V/v hiệp y đối với các doanh nghiệp được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021
1032/VPUBND-KTN 23/09/2022 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Liên danh Tập đoàn Saman và Công ty Cổ phần Đầu tư Abe Invest tại Công văn số Abe 2022-08 ngày 19/9/2022
1033/VPUBND-KTN 23/09/2022 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh tại Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 21/9/2022
1034/KH-VPUBND 23/09/2022 Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của VPUBND tỉnh Quảng Nam
1035/VPUBND-KTN 23/09/2022 V/v đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại văn bản số 794/TB-BDT ngày 20/9/2022
1036/VPUBND-KTN 23/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức tại Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 20/9/2022 và UBND huyện Thăng Bình tại Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 20/9/2022
44/BC-VPUBND 23/09/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy định số 455-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Thời điểm 15/9/2022)
95/QĐ-VPUBND 23/09/2022 Thành lập Tổ công tác theo dõi, hỗ trợ UBND xã Tà Bhing xây dựng, triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo
1022/VPUBND-KTN 22/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND Thăng Bình tại Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 20/9/2022
1023/VPUBND-KTTH 22/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của các đơn vị, địa phương về kinh phí
1025/VPUBND-HCTC 22/09/2022 Tham gia tổ công tác khảo sát tuyến ĐGHC giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum.
94/QĐ-VPUBND 22/09/2022 Thành lập Hội đồng xét sáng kiến.
1017/VPUBND-NCKS 21/09/2022 V/v tra cứu, thực hiện các Nghị định: số 60/2022/NĐ-CP, số 61/2022/NĐ-CP, số 62/2022/NĐ-CP, số 63/2022/NĐ-CP của Chính phủ
1018/VPUBND-KTN 21/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND Thăng Bình tại các Báo cáo: số 386/BC-UBND, số 387/BC-UBND, số 388/BC-UBND và số 389/BC-UBND ngày 20/9/2022
1020/VPUBND-HCTC 21/09/2022 Đánh giá, nhận xét về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến.
1021/VPUBND-HCTC 21/09/2022 Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyển đổi số (lớp thứ hai).
93/QĐ-VPUBND 21/09/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn