Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 19 trong 61, văn bản 901 đến 950 trong 3014 văn bản.
534/VPUBND-KTN 25/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 3774/CTQNA-NVDTPC
535/VPUBND-KTN 25/05/2023 V/v giải quyết vướng mắc về đất đai sau cổ phần hóa Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Quảng Nam cho Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quảng Nam
536/VPUBND-TH 25/05/2023 V/v xin ý kiến thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế Quyết định 33/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021) (lần 2)
530/VPUBND-KTN 24/05/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
531/VPUBND-NCKS 24/05/2023 V/v phúc đáp Công văn số 1203/LĐTBXH-VP của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
532/VPUBND-HCTC 24/05/2023 Tham gia thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2023.
533/VPUBND-HCTC 24/05/2023 Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực III tại Quảng Nam năm 2024.
521/VPUBND-KTN 23/05/2023 V/v đề nghị của UBND huyện Nam Trà My tại Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 22/5/2023
522/VPUBND-KTN 23/05/2023 V/v chuyển các văn bản của Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường
523/VPUBND-QTTV 23/05/2023 Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh
524/VPUBND-KTTH 23/05/2023 V/v giải quyết vướng mắc về đất đai trong quá trình cổ phần hoá Trung tâm giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam tại xã Bình Trung huyện Thăng Bình
525/VPUBND-NCKS 23/05/2023 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
526/VPUBND-KTN 23/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thương mại OCOP Việt Nam tại Tờ trình số 02.2023/TTr-UBND ngày 18/5/2023
527/VPUBND-KGVX 23/05/2023 V/v xem xét, giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn tại Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 16/5/2023
529/VPUBND-KGVX 23/05/2023 V/v chủ trương nghiên cứu mô hình nông nghiệp mặn để phủ xanh các vùng ven biển
57/QĐ-VPUBND 23/05/2023 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Sửa chữa Phòng truyền thống Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
528/TTr-VPUBND 23/05/2023 Đề nghị điều chỉnh thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh
518/VPUBND-KTN 22/05/2023 V/v ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
519/VPUBND-KTN 22/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh tại Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 19/5/2023
520/VPUBND-KTN 22/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 98/TTr-LMHTX
503/VPUBND-KTN 19/05/2023 V/v tham mưu giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư dự án Trạm biến áp 110kV Đông Giang và đấu nối
511/VPUBND-KTN 19/05/2023 V/v hướng dẫn, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Việt Nam City Tour tại Công văn số 0905 AV/2023 ngày 09/5/2023
513/VPUBND-KTN 19/05/2023 Giải quyết đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 61/TTr-LĐTBXH ngày 18/5/2023!
514/VPUBND-KGVX 19/05/2023 Giải quyết đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 19/5/2023!
515/VPUBND-KGVX 19/05/2023 Tham gia tổ chức Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống” tại Ninh Bình
517/VPUBND-KTN 19/05/2023 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của tại Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 11/5/2023
497/VPUBND-NCKS 18/05/2023 V/v liên quan đến hồ sơ đề nghị điều chỉnh thực hiện lộ trình đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn
498/VPUBND-TD 18/05/2023 V/v tham gia ý kiến đối với kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Mãn
499/VPUBND-KGVX 18/05/2023 CV-STC-giải quyết đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 17/5/2023!
491/VPUBND-KTTH 17/05/2023 V/v bổ sung một số nội dung tại Tờ trình số 119/TTr-STNMT ngày 24/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
492/VPUBND-NCKS 17/05/2023 V/v giới thiệu Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ
493/VPUBND-KGVX 17/05/2023 Giới thiệu Nghị định số 17/2023 của Chính phủ; Quyết định số 8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 05/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 566, Công văn số 1156 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông báo số 129 của Văn phòng Chính phủ
494/VPUBND-KTN 17/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 34/TTr-SXD ngày 08/5/22023
495/VPUBND-KTN 17/05/2023 V/v gửi báo cáo kết quả thực hiện Công điện 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
496/VPUBND-KTN 17/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Báo cáo số 58/BC-BQL ngày 10/5/2023
04/TB-VPUBND 17/05/2023 Về việc mời cung cấp báo giá thực hiện vệ sinh công sở tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
482/VPUBND-KTN 16/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 09/5/2023
483/VPUBND-KTN 16/05/2023 V/v tham mưu giải quyết Tờ trình số 614/TTr-BQLGT ngày 12/5/2023 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông
484/VPUBND-NCKS 16/05/2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
485/VPUBND-KTN 16/05/2023 V/v bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
486/VPUBND-KGVX 16/05/2023 V/v cho ý kiến đối với đề nghị của Bộ Y tế tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn có yếu tố nước ngoài
487/VPUBND-KGVX 16/05/2023 CV -chuyển Sở Nội vụ, giải quyết đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại các Tờ trình số: 72/TTr-UBND ngày 16/5/2023, 73/TTr-UBND ngày 16/5/2023 và 74/TTr-UBND ngày 16/5/2023!
488/VPUBND-KGVX 16/05/2023 CV -chuyển Sở Nội vụ giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 12/5/2023!
489/VPUBND-KTN 16/05/2023 V/v thông tin về Khu gian hàng Đầu tư Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam tại triển lãm Vietnam Foodexpo 2023
490/VPUBND-KGVX 16/05/2023 V/v chuyển đơn kiến nghị
54/QĐ-VPUBND 16/05/2023 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Công trình: Sửa chữa Phòng truyền thống Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Địa điểm: Số 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
480/VPUBND-KTTH 15/05/2023 V/v giới thiệu Nghị định số 23/2023/NĐ-CP
53/QĐ-VPUBND 15/05/2023 Giao dự toán chi ngân sách thực hiện mua sắm, sửa chữa, bảo trì tài sản năm 2023 (đợt 1)
472/VPUBND-NCKS 12/05/2023 V/v hoàn chỉnh hồ sơ theo đề nghị tại Công văn số 1123/CV-CAT-PV01 của Công an tỉnh
473/VPUBND-TD 12/05/2023 V/v thông tin về vụ việc của Công ty Cổ phần Chế phẩm sinh học Việt - Úc

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn