Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 666, văn bản 1 đến 50 trong 33283 văn bản.
211/BC-UBND 25/11/2022 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2023
3202/QĐ-UBND 25/11/2022 V/v cấp kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để tổ chức các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam năm 2022
3203/QĐ-UBND 25/11/2022 V/v cấp kinh phí cho các địa phương tổ chức và tham gia thi đấu thể thao tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022
3204/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh để thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2022
3205/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Chi nhánh Công ty Xây dựng và trang bị nội thất nhà trường Đà Nẵng tại Quảng Nam
3206/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam
3207/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc phân bổ kinh phí cho Sở Y tế để hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế
3208/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ANI Hội An
3209/QĐ-UBND 25/11/2022 Phê duyệt dự toán: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Khối Văn phòng trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2023
3210/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc cấp kinh phí cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
3211/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc cấp kinh phí cho Sở Xây dựng để lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Tây thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
3212/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
3213/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Quảng Nam
3214/QĐ-UBND 25/11/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, trang phục tập huấn và tham gia thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022
3215/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Phú Ninh
3216/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc bãi bỏ Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định thí điểm cơ chế đặt hàng trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi đối với Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
3217/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc điều chỉnh hình thức, mục đích và thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh
3218/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh
3220/QĐ-UBND 25/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu kiểm soát, nhà làm việc Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại và xây dựng bổ sung một số hạng mục thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại (260)
3222/QĐ-UBND 25/11/2022 V/v bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do Tổ chức Orphan Voice tài trợ cho UBND huyện Phú Ninh
3223/QĐ-UBND 25/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh danh mục, quy mô (đợt 1, đợt 2) và chủ trương thực hiện trước (đợt 3) các công trình Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn trên (GTNT) địa bàn huyện Đại Lộc, Tiên Phước, Quế Sơn, Duy Xuyên, Phú Ninh và Thăng Bình
7788/UBND-KTTH 25/11/2022 V/v phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của Viện Kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7791/UBND-KTN 25/11/2022 V/v tham dự Hội thảo lấy ý kiến lần thứ 1 về một số nội dung trọng tâm Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
7792/UBND-KTN 25/11/2022 V/v kiểm tra, báo cáo về dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại khu đất số 30 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An
7793/UBND-NCKS 25/11/2022 V/v giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng văn bản
7794/UBND-KTTH 25/11/2022 V/v hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Đình Phương bị ảnh hưởng dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn
7795/UBND-NCKS 25/11/2022 V/v vắng mặt và giao nhiệm vụ tham gia tố tụng trong vụ án hành chính do ông Phan Xuân Sơn khởi kiện
7796/UBND-NCKS 25/11/2022 V/v vắng phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ bà Ngô Thị Sương khởi kiện
7797/UBND-KTN 25/11/2022 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án
7798/UBND-KTN 25/11/2022 V/v định hướng quy hoạch đô thị trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
7799/UBND-KGVX 25/11/2022 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7800/UBND-KGVX 25/11/2022 Báo cáo kết quả triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
7801/TTr-UBND 25/11/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025
7802/UBND-KTN 25/11/2022 V/v thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
7803/UBND-KTN 25/11/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
7805/TTr-UBND 25/11/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh
7807/TTr-UBND 25/11/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
7808/UBND-KTN 25/11/2022 V/v thống nhất chủ trương và điều chỉnh Quyết định giao đất để bố trí tái định cư tại công trình Chỉnh trang Khu dân cư Nhà văn hóa xã Tam Dân, huyện Phú Ninh
7809/UBND-KTN 25/11/2022 V/v thực hiện giải pháp tạm thời đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc
7810/UBND-KTN 25/11/2022 V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất của Trung tâm giống Đà Điểu Khatoco Quảng Nam
7811/UBND-KTN 25/11/2022 V/v khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
7812/UBND-KTN 25/11/2022 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam
7813/UBND-NCKS 25/11/2022 V/v liên quan đến vụ án hành chính sơ thẩm của bà Ngô Thị Sương tại Thông báo số 117/TLST-HC ngày 31/10/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
7814/UBND-KTN 25/11/2022 V/v tổ chức Hội thảo tham vấn Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
7815/UBND-KTN 25/11/2022 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã Atiêng, Bhalêê, Avương)
7816/UBND-NCKS 25/11/2022 V/v thực hiện Công văn số 5915/BNV-TL ngày 24/11/2022 của Bộ Nội vụ
7817/UBND-TD 25/11/2022 V/v rà soát, trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hoa
7818/UBND-TD 25/11/2022 V/v đôn đốc kiểm tra, trả lời đơn của bà Đặng Thị Kim Lanh
7819/UBND-TD 25/11/2022 V/v hướng dẫn, trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Yến
7820/UBND-TD 25/11/2022 V/v hướng dẫn đơn của bà Hoàng Quý Trang

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn