Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 6 trong 937, văn bản 251 đến 300 trong 46835 văn bản.
293/BC-UBND 30/11/2023 Kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
294/BC-UBND 30/11/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của tỉnh Quảng Nam
8293/UBND-KTN 30/11/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Núi Thành tại Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 27/10/2023
8294/UBND-KTTH 30/11/2023 Góp ý dự thảo Báo cáo triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2023!
8295/UBND-NCKS 30/11/2023 V/v tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên May mặc Phúc Long
8296/UBND-NCKS 30/11/2023 V/v kiểm tra, giải quyết giải trình biên bản vi phạm hành chính của ông Lương Văn Cam
8297/UBND-KTTH 30/11/2023 Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH C&N VINA Tam Anh - Hàn Quốc tại Công văn số 2411/2023/CV ngày 24/11/2023!
8298/UBND-TH 30/11/2023 V/v thẩm định nội dung đề nghị đăng ký trình HĐND tỉnh của Sở Y tế.
8299/UBND-KGVX 30/11/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai Thông tư số 21/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
8300/UBND-KGVX 30/11/2023 V/v báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
8301/UBND-KGVX 30/11/2023 V/v hướng dẫn tổ chức chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2024 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN
8302/UBND-KGVX 30/11/2023 V/v góp ý kiến dự thảo Khung Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia, mã số KC-4.0/23-30
8303/UBND-KTN 30/11/2023 V/v góp ý Thông báo kết luận Đoàn công tác về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững dự án 5
8304/UBND-KTN 30/11/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 32/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 của Bộ Giao thông vận tải
8305/UBND-KTN 30/11/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu
8306/UBND-KGVX 30/11/2023 V/v chủ trương điều chuyển kinh phí cho việc trợ cấp đột xuất, thăm cứu trợ đột xuất do thiên tai hỏa hoạn
8307/UBND-KTN 30/11/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án Hoàn thiện đường ven biển 129
8308/UBND-KTTH 30/11/2023 Chuyển thời gian tổ chức Diễn đàn mở về mô hình tổ chức hội và tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp ẩm thực đặc sản xứ Quảng - Điện Bàn 2023!
8309/UBND-TH 30/11/2023 Tham mưu đón tiếp Đoàn công tác thành phố Kinokawa, Nhật Bản
8310/UBND-KGVX 30/11/2023 Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
8311/UBND-KGVX 30/11/2023 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm Luật An toàn thực phẩm
8312/UBND-KTN 30/11/2023 V/v phối hợp kiểm tra, xử lý sự cố tràn dầu trên biển đoạn huyện Thăng Bình
8313/UBND-KGVX 30/11/2023 V/v báo cáo kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công
2572/QĐ-UBND 30/11/2023 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm giai đoạn 2021-2025
2573/QĐ-UBND 30/11/2023 Hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế Trần Văn Phận tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam!
2574/QĐ-UBND 30/11/2023 Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
2575/QĐ-UBND 30/11/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
2576/QĐ-UBND 30/11/2023 Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2023
2577/QĐ-UBND 30/11/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện
370/TB-UBND 30/11/2023 Nghỉ Tết Dương lịch năm 2024
8267/UBND-KTN 29/11/2023 V/v liên quan đến dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch tuynel trên địa bàn các huyện miền núi gắn với nguồn nguyên liệu hợp pháp
8268/UBND-KTN 29/11/2023 V/v điều chỉnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất kết cấu thép và gia công cơ khí của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quế Khang tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp
8269/UBND-KTN 29/11/2023 V/v đề xuất chuyển giao giống, kỹ thuật ươm giống các loại cây ăn trái từ Bộ Nông nghiệp Đài Loan cho tỉnh Quảng Nam
8271/UBND-NCKS 29/11/2023 V/v triển khai Công văn số 4312/TCTTKĐA ngày 27/11/2023 về Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
8272/UBND-KTN 29/11/2023 V/v triển khai thực hiện khoản 9 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ
8273/UBND-KTTH 29/11/2023 V/v tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
8274/UBND-KTTH 29/11/2023 V/v kết quả thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026
8275/UBND-KGVX 29/11/2023 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn
8276/UBND-NCKS 29/11/2023 V/v thực hiện Công văn số 664-CV/BDVTU ngày 28/11/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy
8277/UBND-NCKS 29/11/2023 V/v thực hiện Công văn số 2055-CV/BCĐ ngày 21/11/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án, Đảng đoàn Quốc hội
8278/UBND-KGVX 29/11/2023 Khảo sát thông tin các phần mềm, hệ thống thông tin cơ bản được sử dụng trong các cơ quan nhà nước
8279/UBND-KGVX 29/11/2023 Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch
8280/UBND-KGVX 29/11/2023 V/v phối hợp triển khai phong trào “Tết Nhân ái”- Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh
8281/UBND-TD 29/11/2023 V/v thông tin, trả lời ông Trần Văn Sách
8282/UBND-KTN 29/11/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
8283/UBND-NCKS 29/11/2023 V/v thực hiện Công văn số 6926/BNV-CCVC ngày 27/11/2023 của Bộ Nội vụ
8284/UBND-KTTH 29/11/2023 Góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính!
8285/UBND-NCKS 29/11/2023 V/v kiểm tra, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
8286/UBND-TD 29/11/2023 V/v chuyển đơn của ông Huỳnh Văn Linh
8287/UBND-TD 29/11/2023 Chuyển đơn của ông Đoàn Trung và ông Châu Hà Nhân

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn