Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 300 trong 403, văn bản 14951 đến 15000 trong 20142 văn bản.
1704/QĐ-UBND 16/07/2024 Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam
1690/QĐ-UBND 15/07/2024 Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam
1691/QĐ-UBND 15/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 03 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My).
1692/QĐ-UBND 15/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Phạm Phú Sinh, Nhân viên Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng, Sở Giao thông vận tải, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1693/QĐ-UBND 15/07/2024 Thanh lý 7,82 ha rừng trồng Đước bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng thuộc Dự án Trồng phục hồi rừng ngập mặn tại tiểu khu NTK124 xã Tam Hoà, huyện Núi Thành
1694/QĐ-UBND 15/07/2024 Thanh lý 9,0 ha rừng trồng Đước bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng thuộc Dự án Trồng phục hồi rừng ngập mặn xã Tam Hoà, huyện Núi Thành
1696/QĐ-UBND 15/07/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 08 tập thể và 46 cá nhân, đã có thành tích tiêu biểu tham gia hỗ trợ các hoạt động Hội đồng hương và đóng góp xây dựng quê hương Quảng Nam từ năm 2023 đến năm 2024.
1697/QĐ-UBND 15/07/2024 Về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam
1698/QĐ-UBND 15/07/2024 Kiện toàn Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Nam trong 02 năm 2024 - 2025
1699/QĐ-UBND 15/07/2024 Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam
1668/QĐ-UBND 12/07/2024 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Lê Ngọc Bình
1676/QĐ-UBND 12/07/2024 Phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức World Wide Fund for Nature (WWF) tài trợ
1677/QĐ-UBND 12/07/2024 Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 đối với dự án thuộc danh mục dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Phước Sơn (trước đây là Trường
1679/QĐ-UBND 12/07/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 xã, đã có thành tích đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh
1680/QĐ-UBND 12/07/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các xã, thị trấn của huyện Nông Sơn năm 2023
1686/QĐ-UBND 12/07/2024 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí trích từ lãi vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác để chi cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Sở Lao động - Thương binh và
1654/QĐ-UBND 11/07/2024 Quyết định phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thuộc Sở Y tế và UBND thành phố Hội An
1655/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của UBND huyện Tiên Phước
1656/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Sở KH&CN
1657/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Đặng Ngọc Châu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1658/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Sở Tư pháp
1659/QĐ-UBND 11/07/2024 Ủy quyền quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu cung cấp dịch vụ Chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức
1660/QĐ-UBND 11/07/2024 Phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Công ty TNHH Sản xuất Tsurumi tài trợ
1661/QĐ-UBND 11/07/2024 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (giai đoạn 3)
1664/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần đảm bảo an ninh trật tự đối với các kỳ họp Trung ương, Quốc hội và Trụ sở tiếp công dân trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công an tỉnh
1665/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các xã, thị trấn của huyện Tiên Phước năm 2023.
1666/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Nhân dân và cán bộ thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các xã, thị trấn của huyện Phước Sơn năm 2023.
104/QĐ-BCĐ 10/07/2024 Quyết định thành lập cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc năm 2024
1641/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Lê Minh Chiến, Phó Trưởng phòng Thông tin - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
1642/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023, Theo đề nghị của Sở Nội vụ
1643/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1644/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị củaĐài PTTH Quảng Nam
1645/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Sở Tài chính
1646/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Trần Ngọc Tài, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1647/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Thanh tra tỉnh
1648/QĐ-UBND 10/07/2024 Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030
1649/QĐ-UBND 10/07/2024 Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí
lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hiệp Đức giai đoạn đến năm 2020 và năm năm 2030
1650/QĐ-UBND 10/07/2024 Về việc ủy quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo
1651/QĐ-UBND 10/07/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
1652/QĐ-UBND 10/07/2024 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đỗ Thanh Lâm - Ban QLDA ĐTXD các CTNNPTNT
1653/QĐ-UBND 10/07/2024 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Hồng Lam - Ban QLDA ĐTXD các CTNNPTNT
1630/QĐ-UBND 09/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1631/QĐ-UBND 09/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh (02 CN)
1632/QĐ-UBND 09/07/2024 Về việc bổ sung biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024
1633/QĐ-UBND 09/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Nguyễn Văn Việt, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1634/QĐ-UBND 09/07/2024 V/v ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh
1635/QĐ-UBND 09/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho bà Hoàng Thị Ngọc Diễm, Thư ký Tòa soạn báo in - Báo Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1636/QĐ-UBND 09/07/2024 Về việc công nhận chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam
1638/QĐ-UBND 09/07/2024 Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
1622/QĐ-UBND 08/07/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn