Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 323 trong 401, văn bản 16101 đến 16150 trong 20004 văn bản.
1513/QĐ-UBND 24/06/2024 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, bảo vệ và sản xuất cây giống Sâm Ngọc Linh tại vườn Sâm Ngọc Linh giống gốc thuộc Trại Sâm Tắc Ngo
1514/QĐ-UBND 24/06/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
1515/QĐ-UBND 24/06/2024 QĐ - Điều chỉnh số liệu và điều chuyển cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc (cũ) của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quế Sơn cho Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, bố trí làm trụ sở làm việc cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quế Sơn!
1516/QĐ-UBND 24/06/2024 Về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phước
1517/QĐ-UBND 24/06/2024 Phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức OneSky tài trợ
1518/QĐ-UBND 24/06/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Cụm xã, phường của Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn năm 2023.
1519/QĐ-UBND 24/06/2024 Điều chỉnh diện tích đất thuê tại Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam (Cty Đại Thành)
1520/QĐ-UBND 24/06/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Nhân dân và cán bộ phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Cụm thi đua xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An năm 2023.
1521/QĐ-UBND 24/06/2024 Về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2024 của tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tài trợ cho UBND thị xã Điện Bàn
1522/QĐ-UBND 24/06/2024 Về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2024 do Ông Matthew C.Keenan tài trợ cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
1523/QĐ-UBND 24/06/2024 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và ủy quyền
đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại
1524/QĐ-UBND 24/06/2024 Về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2024 của tổ chức Habitat for Humanity International tài trợ cho UBND huyện Hiệp Đức
1525/QĐ-UBND 24/06/2024 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức
đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Năng
1526/QĐ-UBND 24/06/2024 Về việc công bố đóng cảng cá
1527/QĐ-UBND 24/06/2024 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng)
1500/QĐ-UBND 21/06/2024 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh
1501/QĐ-UBND 21/06/2024 Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2022 và kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022
1502/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030
1503/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1504/QĐ-UBND 21/06/2024 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
1505/QĐ-UBND 21/06/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể, 02 cá nhân; đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.
1506/QĐ-UBND 21/06/2024 Chấp thuận Chủ trương đầu tư dự án Trạm biến áp 110kV Đông Giang và đấu nối tại huyện Đông Giang của Tổng công ty Điện lực miền Trung.
1507/QĐ-UBND 21/06/2024 Giao đất theo hiện trạng sử dụng cho Trường THCS Nguyễn Đức An, tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn
1508/QĐ-UBND 21/06/2024 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động và khen thưởng của Ban Đại diện Hội đồng quản trị các cấp cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương
1509/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án thuộc danh mục dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Dự án: Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Nam (trước đây là Trường phổ thông dâ
1510/QĐ-UBND 21/06/2024 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mua sắm tài sản: xe ô tô 7 chỗ ngồi 2 cầu phục vụ công tác chung
của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh
1512/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2024
1485/QĐ-UBND 20/06/2024 Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2024 của
Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
1486/QĐ-UBND 20/06/2024 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My
1487/QĐ-UBND 20/06/2024 Về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2024 của tổ chức Fraternite Europe Asie (FEA) tài trợ cho Hội Từ thiện tỉnh
1488/QĐ-UBND 20/06/2024 Về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2024 của tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tài trợ cho UBND thị xã Điện Bàn
1489/QĐ-UBND 20/06/2024 Quyết định thành lập Tổ báo cáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh
1492/QĐ-UBND 20/06/2024 Về việc bổ sung kinh phí thực hiện lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Bắc Chu Lai.
1493/QĐ-UBND 20/06/2024 Phân bổ dự toán kinh phí năm 2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo
để hỗ trợ các chi phí phát sinh trong quá trình cải tạo trụ sở làm việc
1494/QĐ-UBND 20/06/2024 Về việc bổ sung dự toán chi năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung
1495/QĐ-UBND 20/06/2024 Phê duyệt nội dung, dự toán thực hiện quản lý bảo vệ rừng theo Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh và Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh năm 2024
1496/QĐ-UBND 20/06/2024 Phê duyệt và phân bổ dự toán kinh phí thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu các động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.
1497/QĐ-UBND 20/06/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân; đã tham gia và đạt giải tại Giải Vô địch các Hội Golf toàn quốc 2024, Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1498/QĐ-UBND 20/06/2024 Giao đất theo hiện trạng cho Chùa Linh Sơn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Nghĩa
1499/QĐ-UBND 20/06/2024 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
97/QĐ-BCĐ 20/06/2024 QĐ - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh!
1480/QĐ-UBND 19/06/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1481/QĐ-UBND 19/06/2024 Thu hồi đất, giao đất cho Đoàn kinh tế - Quốc phòng 207 để sử dụng cho nhiệm vụ của Đoàn kinh tế - Quốc phòng 207 tại xã Chà Vàl, huyện Nam Giang
1482/QĐ-UBND 19/06/2024 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị trung tâm huyện Nam Trà My
1483/QĐ-UBND 19/06/2024 Phê duyệt cập nhật, bổ sung Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030
1484/QĐ-UBND 19/06/2024 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
1463/QĐ-UBND 18/06/2024 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoà giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1464/QĐ-UBND 18/06/2024 Về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2024 của tổ chức War Legacies Project (WLP) tài trợ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh
1465/QĐ-UBND 18/06/2024 Về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2024 của tổ chức Social Assistance Programme for Vietnam (SAP-VN) tài trợ cho
Hội bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh
1466/QĐ-UBND 18/06/2024 Về việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn