Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Chưa có văn bản nào.
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 8, văn bản 1 đến 50 trong 395 văn bản.
382/TTr-UBND 18/01/2023 V/v điều chỉnh thời gian hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
284/TTr-UBND 13/01/2023 Về việc điều chỉnh loại đất danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại các Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/4/2022, số 31/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2022, số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
233/TTr-UBND 12/01/2023 Tờ trình Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
8839/TTr-UBND 30/12/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng) thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
8840/TTr-UBND 30/12/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022
8841/TTr-UBND 30/12/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Cầu Văn ly và đường dẫn
8844/TTr-UBND 30/12/2022 Về việc đề nghị đưa ra khỏi diện “Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự”
8760/TTr-UBND 29/12/2022 Về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 còn lại (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi) cho các dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành
8712/TTr-UBND 27/12/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công
8674/TTr-UBND 26/12/2022 Đề nghị thống nhất chủ trương tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) lần thứ I năm 2023 tại tỉnh Quảng Nam
1444/TTr-VPUBND 23/12/2022 Về việc đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
8603/TTr-UBND 22/12/2022 Tờ trình Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam
8567/TTr-UBND 21/12/2022 Về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam
8552/TTr-UBND 20/12/2022 Về việc cho chủ trương sử dụng rừng tự nhiên để làm một số hạng mục tạm thời (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công Dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
8457/TTr-UBND 16/12/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
8490/TTr-UBND 16/12/2022 Về việc phân bổ phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 còn lại
1408/TTr-VPUBND 15/12/2022 TỜ TRÌNH Đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý
1387/TTr-VPUBND 13/12/2022 Đề nghị tặng thưởng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
1388/TTr-VPUBND 13/12/2022 Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022.
1390/TTr-VPUBND 13/12/2022 Đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
1379/TTr-VPUBND 12/12/2022 Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.
8156/TTr-UBND 06/12/2022 Tờ trình Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
8102/TTr-UBND 05/12/2022 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung số thứ tự 3 và số thứ tự 6 Điều 2 Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8134/TTr-UBND 05/12/2022 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức
8094/TTr-UBND 04/12/2022 Tờ trình Kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2022; xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025
8036/TTr-UBND 02/12/2022 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa Địa điểm: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
8083/TTr-UBND 02/12/2022 Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương (khối chính quyền) thuộc tỉnh năm 2023.
7962/TTr-UBND 30/11/2022 Đề nghị thống nhất ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7963/TTr-UBND 30/11/2022 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã Atiêng, Bhalêê, Avương), lý trình Km0+00-Km11+00
7967/TTr-UBND 30/11/2022 Đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với việc cấp vốn điều lệ của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
7968/TTr-UBND 30/11/2022 Chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng đường ĐT.603B từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An
7873/TTr-UBND 28/11/2022 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
7910/TTr-UBND 28/11/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7911/TTr-UBND 28/11/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Đề án“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7801/TTr-UBND 25/11/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025
7805/TTr-UBND 25/11/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh
7806/TTr-UBND 25/11/2022 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh
7807/TTr-UBND 25/11/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
7824/TTr-UBND 25/11/2022 Đề nghị thông qua Phương án và ban hành Nghị quyết “Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam”
7834/TTr-UBND 25/11/2022 Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026.
7850/TTr-UBND 25/11/2022 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 sang gia
7851/TTr-UBND 25/11/2022 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao Đội tuyển năng khiếu và Đội tuyển cấp hu
7852/TTr-UBND 25/11/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7742/TTr-UBND 23/11/2022 V/v thành lập 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấnTrung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
7748/TTr-UBND 23/11/2022 Về việc giải trình và kiến nghị một số nội dung liên quan đến chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây
7754/TTr-UBND 23/11/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án thuộc danh mục dự án khởi công mới năm kế hoạch đã đảm bảo thủ tục đầu tư
7755/TTr-UBND 23/11/2022 Về việc bổ sung danh mục dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và bố trí ngân sách tỉnh để thực hiện chuẩn bị đầu tư (trình Thường trực HĐND tỉnh)
7769/TTr-UBND 23/11/2022 Về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
1288/TTr-VPUBND 22/11/2022 Đề nghị phê duyệt dự toán: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Khối Văn phòng trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2023.
7538/TTr-UBND 15/11/2022 Đề nghị thống nhất một số nội dung Quy định về đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thay thế các quy định trước đây)

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn