Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 437, văn bản 1 đến 50 trong 21820 văn bản.
6414/UBND-KTTH 21/09/2023 V/v tham dự cuộc họp trực tuyến về trả phí cam kết vốn vay lại Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu”
6415/UBND-KTTH 21/09/2023 Thống nhất Đoàn công tác tham dự “Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023” tại Quảng Ninh!
6416/UBND-KTTH 21/09/2023 Giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 2389/UBND-LĐTB ngày 14/9/2023!
6417/UBND-KTTH 21/09/2023 V/v gia hạn Giấy đăng ký của tổ chức MSI/Anh
6418/UBND-TD 21/09/2023 V/v kiểm tra, trả lời đơn của ông Phùng Tấn Tiến
6419/UBND-TD 21/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Phạm Xuân Tùng
6420/UBND-TD 21/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Thanh Bạch
6422/UBND-TD 21/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Nở
6423/UBND-TD 21/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Cam và bà Nguyễn Thị Thơ
6424/UBND-TD 21/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Lương Xuân Lâm và một số công dân
6425/UBND-TD 21/09/2023 V/v thực hiện Thông báo số 144/TB-ĐĐBQH ngày 15/9/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh liên quan đến một số dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư
6426/UBND-TD 21/09/2023 V/v chuẩn bị tài liệu tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023
6427/UBND-KTTH 21/09/2023 V/v Kế hoạch tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc quản lý và triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
6428/UBND-KGVX 21/09/2023 V/v góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
6429/UBND-KTN 21/09/2023 V/v đính chính sai sót tại Công văn số 6399/UBND-KTN ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh
6430/UBND-KTTH 21/09/2023 Xác định giá trị tài sản cố định “Vườn Sâm Ngọc Linh giống gốc” tại Trạm Dược liệu Trà Linh!
6431/UBND-NCKS 21/09/2023 V/v thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-BKHCN, Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
6432/UBND-KTN 21/09/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ Xây dựng
6433/UBND-KTN 21/09/2023 V/v tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ góp ý Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6434/UBND-NCKS 21/09/2023 V/v tham mưu, đề xuất “Năm cải cách hành chính và chuyển đổi số”
6435/UBND-KTN 21/09/2023 V/v chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất Na Sơn - Đông Bình, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức
6436/UBND-KTTH 21/09/2023 V/v chi nguồn xã hội hóa hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
6437/UBND-KTTH 21/09/2023 V/v bàn giao, tiếp nhận Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung
6438/UBND-KTTH 21/09/2023 V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 đã giao cho Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai
6439/UBND-KTTH 21/09/2023 V/v bố trí nguồn vốn thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương từ năm 2020 trở về trước
6440/UBND-KTTH 21/09/2023 Triển khai các biện pháp phòng, chống tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp, gian lận hóa đơn!
6441/UBND-TH 21/09/2023 V/v cử đại diện dự các cuộc họp trao đổi kỹ thuật thuộc khuôn khổ GMS
6442/UBND-KTN 21/09/2023 V/v điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối NMTĐ An Điềm II trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035
6443/UBND-NCKS 21/09/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế
6444/UBND-TH 21/09/2023 Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong quý III/2023
6445/UBND-NCKS 21/09/2023 V/v vắng mặt và giao nhiệm vụ tham gia tố tụng vụ án hành chính do ông Diệp Cán khởi kiện
6446/UBND-NCKS 21/09/2023 V/v tiếp nhận vào làm công chức (ông Nguyễn Văn Thành)
6447/UBND-KTN 21/09/2023 V/v góp ý Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6384/UBND-NCKS 20/09/2023 V/v tiếp nhận viên chức vào làm công chức đối với trường hợp trước đây đã từng là công chức (ông Nguyễn Văn Tám)
6385/UBND-TH 20/09/2023 V/v đề nghị chưa trình nội dung tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.
6386/UBND-NCKS 20/09/2023 V/v tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2022
6387/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v tham mưu, triển khai thực hiện tiếp nhận xe ô tô do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biếu, tặng, tài trợ
6388/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v giải quyết đề nghị của
Văn phòng Tỉnh ủy
6389/UBND-KTN 20/09/2023 Ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6390/UBND-KTN 20/09/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 24/2024/TT-BGTVT ngày 15/9/2023 của Bộ Giao thông vận tải
6391/UBND-KTN 20/09/2023 V/v tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở
6392/UBND-NCKS 20/09/2023 V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
6393/UBND-KGVX 20/09/2023 Cung cấp số liệu biên soạn Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2023
6395/UBND-KTN 20/09/2023 V/v phổ biến, thực hiện Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai
6396/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v báo cáo đánh giá giữa kỳ Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025
6397/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v không thẩm định dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
6398/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện, kéo dài thời gian bố trí và giải ngân vốn ODA do EU tài trợ đến hết năm 2025 đối với Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020
6399/UBND-KTN 20/09/2023 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Trà Huỳnh, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức
6400/UBND-NCKS 20/09/2023 V/v thống nhất phân công Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
6402/UBND-KTN 20/09/2023 V/v điều chỉnh dự án Nhà máy chế biến cưa xẻ gỗ và ván bóc tại Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn