Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 39 trong 569, văn bản 1901 đến 1950 trong 28429 văn bản.
4448/UBND-NCKS 18/06/2024 V/v chấn chỉnh, xử lý tồn tại, nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh
4449/UBND-KTTH 18/06/2024 Thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn cấp huyện và Tổ công tác cấp huyện (STC)!
4450/UBND-KGVX 18/06/2024 V/v sơ kết thi hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
4451/UBND-TH 18/06/2024 Triển khai thực hiện Công văn số 2628-CV/TU ngày 11/6/2024 của Tỉnh ủy
4452/UBND-TH 18/06/2024 Quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
4454/UBND-KTN 18/06/2024 V/v khẩn trương rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp và cơ quan giúp việc Ban chỉ huy phòng thủ dân sự
4455/UBND-KTN 18/06/2024 V/v xử lý kiến nghị của doanh nghiệp liên quan việc xin miễn đóng nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 và năm 2023
4456/UBND-NCKS 18/06/2024 V/v vắng mặt và giao nhiệm vụ tham gia tố tụng vụ án hành chính do có kháng cáo của người khởi kiện là ông Đỗ Ngọc Dũng, bà Bùi Thị Lệ Thủy và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn Sơn
4457/UBND-KGVX 18/06/2024 Họp thống nhất các nội dung tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phật giáo Phật viện Đồng Dương"
4459/UBND-KTN 18/06/2024 V/v giải quyết các thủ tục đầu tư, môi trường, đất đai, khai thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang
4461/UBND-KTN 18/06/2024 V/v bán đấu giá đất dư thừa trong quá trình cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng Trà Cố thuộc Trạm bơm Trà Dục, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn (đợt 2)
4462/UBND-KTTH 18/06/2024 V/v ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
4463/UBND-KTTH 18/06/2024 V/v khẩn trương chuyển thông tin về vị trí, diện tích đất thuê để Cục Thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Công ty Cổ phần Sông Ba
4464/UBND-KTTH 18/06/2024 V/v nội dung thông qua Đại hội cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Quảng Nam
4465/UBND-KTN 18/06/2024 V/v giải quyết thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Tỉnh Thủy tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ
4466/UBND-NCKS 18/06/2024 V/v giải quyết đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 132/BC-SNV ngày 17/6/2024
4467/UBND-TD 18/06/2024 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thi (Hòa Thuận)
4468/UBND-NCKS 18/06/2024 V/v thực hiện Quyết định số 1351/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4469/UBND-NCKS 18/06/2024 V/v thực hiện Quyết định số 732/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2024 của Bộ Giao thông vận tải
4470/UBND-TH 18/06/2024 V/v thẩm định nội dung đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp tháng 7/2024
4471/UBND-NCKS 18/06/2024 V/v thực hiện Công văn số 3373/BNV-CTTN ngày 14/6/2024 của Bộ Nội vụ
4472/UBND-KTN 18/06/2024 V/v gửi Công văn số 2305/UBND-TH ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam
4473/UBND-KTTH 18/06/2024 Kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất do Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý, sử dụng!
4474/UBND-KTN 18/06/2024 V/v phối hợp thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 14/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
4475/UBND-NCKS 18/06/2024 Tham mưu báo cáo với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc
4476/UBND-KTN 18/06/2024 V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
4477/UBND-KTN 18/06/2024 V/v kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy điện và các doanh nghiệp thủy điện trên địa bàn tỉnh
4478/UBND-KTTH 18/06/2024 Triển khai thực hiện Nghị định số 65/NQ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ!
4479/UBND-KTTH 18/06/2024 Triển khai thực hiện Nghị định số 64/NQ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ!
4480/UBND-KTTH 18/06/2024 Khẩn trương báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quyết định giảm tiền thuê đất của Thủ tướng Chính phủ các năm và đề xuất (CTQNa)!
4481/UBND-KTN 18/06/2024 V/v tham gia ý kiến khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến công năm 2023
4482/UBND-KTN 18/06/2024 V/v phối hợp tham gia Chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội năm 2024
4483/UBND-KTN 18/06/2024 V/v cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp
4485/UBND-KTN 18/06/2024 V/v giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
4487/UBND-KGVX 18/06/2024 Góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
4488/UBND-KGVX 18/06/2024 Triển khai ký tắt điện tử đối với dự thảo văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
4489/UBND-KTN 18/06/2024 V/v ban hành quy trình hướng dẫn thủ tục đầu tư Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
4490/UBND-NCKS 18/06/2024 V/v vắng phiên họp vụ án hành chính do bà Dương thị Dò, bà Dương Thị Tích, ông Dương So (sinh năm 1966), ông Dương So (sinh năm 1967), bà Dương Thị Tiến khởi kiện
4491/UBND-KTTH 18/06/2024 xin ý kiến hỗ trợ kinh phí Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng tại thành phố Phú Quốc
4493/UBND-KTN 18/06/2024 V/v đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng công trình Hồ chứa nước Cha Mai thuộc dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai
552/VPUBND-KTN 18/06/2024 V/v xử lý đất san lấp dư thừa trong quá trình thi công dự án Hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành
553/VPUBND-KTN 18/06/2024 V/v khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Ba Liêng, xã A Ting, huyện Đông Giang
555/VPUBND-KGVX 18/06/2024 V/v phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động viếng hương và thăm các tập thể, cá nhân nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
556/VPUBND-KTTH 18/06/2024 Thanh lý xe ôtô mang biển số 92E-2007 và đưa ra khỏi danh mục tài sản cơ quan xe ôtô mang biển số 29-296 NN-10 của Sở Ngoại vụ!
557/VPUBND-KTN 18/06/2024 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Phước Kỳ Nam tại Văn bản số 43/TTr-PKN ngày 12/6/2024
558/VPUBND-TH 18/06/2024 Tham mưu, giải quyết đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4412/UBND-KTN 17/06/2024 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 790-TB/TU ngày 04/6/2024 của Tỉnh ủy Quảng Nam
4413/UBND-KTN 17/06/2024 V/v đề xuất bổ sung kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E
4414/UBND-KTN 17/06/2024 V/v chủ trương điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư Khu nghỉ mát Malibu MGM tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
4415/UBND-TH 17/06/2024 V/v triển khai thực hiện kết quả chương trình giám sát năm 2023 của các Ban HĐND tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn