Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 479 trong 538, văn bản 23901 đến 23950 trong 26887 văn bản.
2895/UBND-KTTH 24/04/2024 V/v phê duyệt mức thưởng hằng năm và thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ đối với người quản lý Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam
2896/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v tham mưu thực hiện Quyết định số 635/QĐ-BTP ngày 12/4/2024 của Bộ Tư pháp
2897/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v tham mưu báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
2898/UBND-KTN 24/04/2024 V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024
2899/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
2900/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đề án 1371
2901/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v kiểm tra, giải quyết đề nghị nộp tiền phạt vi phạm hành chính nhiều lần của Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang
2902/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v góp ý dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023
2903/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 1910/HĐPH-PBGDPL ngày 16/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương
2904/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v triển khai thực hiện Công văn số 21-CV/ĐĐLĐLSVN ngày 10/4/2024 của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam
2905/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 1993/BTP-HTQTCT ngày 19/4/2024 của Bộ Tư pháp
2906/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v chuyển nội dung đơn của ông Phan Ngọc Ánh
2907/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v vắng mặt và giao nhiệm vụ tham gia tố tụng vụ án hành chính do bà Lê Thị Bé kháng cáo
2908/UBND-KTN 24/04/2024 V/v tham mưu văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
2909/UBND-KGVX 24/04/2024 V/v thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 22/4/2024 của Văn phòng Chính phủ
2912/UBND-KGVX 24/04/2024 V/v vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP
2913/UBND-KGVX 24/04/2024 V/v khẩn trương đề xuất đơn vị chủ trì Nội dung số 2, Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
2914/UBND-KTN 24/04/2024 V/v đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng
2915/UBND-TH 24/04/2024 V/v tham mưu điều chỉnh các chỉ tiêu trong Chương trình số 31-CTr/TU ngày 25/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2916/UBND-KGVX 24/04/2024 Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 13, năm 2024
2917/UBND-KGVX 24/04/2024 Về kết thúc Đề án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2918/UBND-KGVX 24/04/2024 V/v phê duyệt danh sách sinh viên sư phạm tại Trường Đại học Quảng Nam được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
2919/UBND-KTN 24/04/2024 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
2920/UBND-KTN 24/04/2024 V/v triển khai “Năm tăng cường, thực hiện hiệu quả đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản”
2921/UBND-KTN 24/04/2024 V/v thực hiện Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ
2922/UBND-TH 24/04/2024 Tham mưu bổ sung nội dung Kế hoạch thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị
2924/UBND-KGVX 24/04/2024 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW trên địa bàn tỉnh
2925/UBND-NCKS 24/04/2024 V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 19/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
2926/UBND-KTN 24/04/2024 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đóng tàu Chu Lai liên quan đến bến thủy nội địa phục vụ đóng sửa tàu thuyền
2928/UBND-KTTH 24/04/2024 V/v nộp trả ngân sách nhà nước
2929/UBND-KTTH 24/04/2024 V/v kinh phí triển khai Đề án 06
2859/UBND-KTN 23/04/2024 V/v thỏa thuận hướng tuyến Đường dây 220kV TĐ Đăk Mi 1 - TĐ Đăk Mi 2 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam
2860/UBND-KTN 23/04/2024 V/v giải quyết vướng mắc liên quan dự án Khu đô thị Tân Khang
2861/UBND-TH 23/04/2024 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 743-TB/TU ngày 11/4/2024 của Tỉnh ủy (làm việc với BTV Thị ủy Điện Bàn).
2862/UBND-KTN 23/04/2024 V/v tiếp nhận, quản lý và sử dụng vắc xin, hóa chất do Trung ương xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống dịch bệnh động vật
2864/UBND-KTN 23/04/2024 V/v địa điểm, tọa độ của dự án thủy điện Sông Bung 6
2865/UBND-KTN 23/04/2024 V/v thời gian bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng đối với dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Hợp Phát tại Cụm công nghiệp Mỹ An 2, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc
2866/UBND-NCKS 23/04/2024 V/v thực hiện Công văn số 2185/BNV-CQĐP ngày 20/4/2024 của Bộ Nội vụ
2867/UBND-NCKS 23/04/2024 V/v rà soát kết quả bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng chức sắc, chức việc
2868/UBND-KTTH 23/04/2024 Rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của BIDV (NHNN tỉnh)!
2869/UBND-KTN 23/04/2024 V/v tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024.
2870/UBND-KTN 23/04/2024 V/v thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
2871/UBND-NCKS 23/04/2024 V/v tham mưu liên quan đến bàn giao Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung về tỉnh Quảng Nam
2872/UBND-KTN 23/04/2024 V/v thuê đất theo hiện trạng sử dụng để làm kho vật liệu nổ công nghiệp, khu phụ trợ và khu chế biến đá xây dựng tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành của Công ty TNHH Rạng Đông
2873/UBND-NCKS 23/04/2024 V/v thống nhất Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 394/TTr-SNV ngày 17/4/2024
2874/UBND-KTTH 23/04/2024 V/v nội dung trả lời các kiến nghị của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn UBND tỉnh trình BCSĐ)
2875/UBND-KTN 23/04/2024 V/v phổ biến, thực hiện Thông tư số 02/2024/TT-BTNMT ngày 22/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2876/UBND-KTN 23/04/2024 V/v thực hiện Quyết định số 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản
2877/UBND-KTN 23/04/2024 V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia
2878/UBND-KTN 23/04/2024 V/v hoàn chỉnh, trình phê duyệt Đề án phát triển và hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với cây Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn