Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 7 trong 891, văn bản 301 đến 350 trong 44511 văn bản.
223/BC-UBND 26/09/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý III năm 2023
96/BC-TCT 26/09/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 9 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
6530/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
6531/UBND-KGVX 26/09/2023 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp Quý III năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
6532/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG của các huyện miền núi
6533/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
6534/UBND-KTN 26/09/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh về kết quả rà soát, xác định tính pháp lý của Sổ đăng ký ruộng đất lập theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ
6535/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v trình các dự thảo xin ý kiến thống nhất Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
6536/UBND-KTN 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện dự án Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam
6537/UBND-KTN 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự án 5
6538/UBND-KTN 26/09/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đường bộ
6539/UBND-KTN 26/09/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
6540/UBND-TH 26/09/2023 Không tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 4870/KH-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh
6541/UBND-NCKS 26/09/2023 Thực hiện Nghị định số 69/2023/NĐ-CP của Chính phủ
6542/UBND-NCKS 26/09/2023 Thực hiện Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
6544/UBND-KGVX 26/09/2023 V/v tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
6545/UBND-KGVX 26/09/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
6546/UBND-KTN 26/09/2023 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khoáng sản
6547/UBND-KTN 26/09/2023 V/v góp ý bổ sung tuyến Cù Lao Chàm - Đà Nẵng và Cù Lao Chàm - Lý Sơn vào danh mục tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
6548/UBND-KTTH 26/09/2023 CV -giải quyết kiến nghị, đề xuất xử lý nợ tại Báo cáo số 6994/BC-CTQNA ngày 22/9/2023 của Cục Thuế tỉnh!
6549/UBND-KTN 26/09/2023 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước và tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh
6550/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Điểu
6551/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Đỗ Phước Sơn
6553/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Ngô Lãnh
6554/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Võ Nguyễn Hoàng Việt
6556/UBND-TD 26/09/2023 V/v hướng dẫn đơn của ông Lưu Văn Tùng
6557/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thể
6559/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Võ Đình Việt
6560/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Doãn Bá Phận
6561/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Vĩnh
6562/UBND-TD 26/09/2023 V/v kiểm tra, giải quyết đơn của ông Dương Hứa Xương
6563/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của một số hộ dân tại khối Bầu Súng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An
6564/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Lộc
6565/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ
6566/UBND-KTN 26/09/2023 V/v báo cáo kết quả thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh
6567/UBND-KTN 26/09/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất
6568/UBND-KTN 26/09/2023 V/v xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6569/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 của ngân sách tỉnh
6570/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v các đề nghị của doanh nghiệp
6571/UBND-KTTH 26/09/2023 góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng trong lĩnh vực tài chính
6572/UBND-KTN 26/09/2023 V/v định hướng hoàn thiện Đề án Xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai
6543/KH-UBND 26/09/2023 Triển khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2023/QĐ-UBND 26/09/2023 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
2024/QĐ-UBND 26/09/2023 Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Trần Bá Tú Sở Xây dựng)
2025/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, Ban, ngành; cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
2026/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
2027/QĐ-UBND 26/09/2023 Cho phép Bảo tàng Quảng Nam chuyển giao 02 chi tiết liên quan của Bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara, Đồng Dương cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng để lưu giữ và phát huy giá trị
2029/QĐ-UBND 26/09/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 15 tập thể và 27 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2022 - 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo).
2030/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc bổ sung kinh phí cho Sở Công Thương tổ chức Đoàn ra tham gia gian hàng triển lãm của tỉnh Quảng Nam tại Triển lãm các địa phương nước ngoài kết nghĩa với Quảng Tây, Trung Quốc
2031/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc phân bổ kinh phí trả nợ lãi vay dự án vay lại vốn vay nước ngoài

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn