Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 4396/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Người ký Lê Trí Thanh
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản QĐ của UBND (12)
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 2,241 (lượt), tải về 342 (lượt)

Văn bản đính kèm:
qd4396.doc
Văn bản khác Về việc cấp kinh phí cho UBND huyện Đại Lộc (05/05/2017)
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 20/02/2017 của Tỉnh ủy Quảng ... (27/04/2017)
Giao UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Nạo ... (04/05/2017)
Giao UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án ... (04/05/2017)
Giao UBND huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án ... (04/05/2017)
Giao UBND thành phố Tam Kỳ làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Khu ... (04/05/2017)
Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dịu án trang ... (17/07/2017)
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ... (29/09/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn