Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 20 trong 335, văn bản 951 đến 1000 trong 16724 văn bản.
1063/QĐ-UBND 26/05/2023 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ và gia công cơ khí chính xác tại lô C2, Cụm công nghiệp An Lưu, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH MTV Nghiêm Bình
1064/QĐ-UBND 26/05/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
1065/QĐ-UBND 26/05/2023 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại, đoạn từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc
1066/QĐ-UBND 26/05/2023 Về việc giao, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025
1067/QĐ-UBND 26/05/2023 Về việc mua sắm phần mềm “Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam”
1069/QĐ-UBND 26/05/2023 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1070/QĐ-UBND 26/05/2023 Về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền (Hồ Thị Nê)
1058/QĐ-UBND 25/05/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1059/QĐ-UBND 25/05/2023 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1060/QĐ-UBND 25/05/2023 Miễn nhiệm thành viên Hội đông Trường Đại học Quảng Nam.
1061/QĐ-UBND 25/05/2023 Về việc cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng (bà Đoàn Thị Hoài Nhi)
1062/QĐ-UBND 25/05/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Mỹ Lộc
1035/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt danh mục dự án thực hiện theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh
1038/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc nộp tiền từ Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp vào ngân sách tỉnh
1039/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt quyết toán và bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh phổ thông theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
1040/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc cấp kinh phí cho UBND huyện Đại Lộc thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
1041/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
1042/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đàng Nước, Tổ Đàng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
1043/QĐ-UBND 24/05/2023 Ban hành Kế hoạch Phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1044/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
1045/QĐ-UBND 24/05/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 06 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống thảm họa cháy lớn khu công nghiệp, kết hợp diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2022
1046/QĐ-UBND 24/05/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam
1047/QĐ-UBND 24/05/2023 Thu hồi đất, giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam để xây dựng Chốt Dân quân thường trực xã La Êê, huyện Nam Giang
1048/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc gia hạn sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất hàng mộc dân dụng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Tiến
tại Cụm công nghiệp An Lưu, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn
1049/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt điều chỉnh diện tích danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất huyện Thăng Bình đã được HĐND tỉnh thông qua tại
các Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
1051/QĐ-UBND 24/05/2023 Điều chỉnh hình thức sử dụng đất tại Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
1052/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định điều động bà Võ Thị Tĩnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
1053/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc chuyển nguồn, hủy bỏ số dư dự toán và số dư tạm ứng ngân sách nhà nước năm 2022 của các đơn vị khối tỉnh
1054/QĐ-UBND 24/05/2023 Điều chỉnh tên tổ chức và hình thức sử dụng đất tại Quyết định số 1423/QĐ-UB ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam
1055/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc đổi tên Trường Phổ thông nhiều cấp học Quảng Đông thành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng Đông
1056/QĐ-UBND 24/05/2023 Về việc đổi tên Trường Phổ thông nhiều cấp học Hoàng Sa thành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Sa
1057/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2023-2024
50/QĐ-BCĐ 24/05/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Văn phòng thường trực Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Nam
1019/QĐ-UBND 23/05/2023 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
1020/QĐ-UBND 23/05/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Lương Quang Nghi
1021/QĐ-UBND 23/05/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1022/QĐ-UBND 23/05/2023 Về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1023/QĐ-UBND 23/05/2023 Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
1025/QĐ-UBND 23/05/2023 Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 và Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 06/9/2022; phê duyệt điều chỉnh chi tiết các hình thức xử lý đã được phê duyệt tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 04/10/2022
1026/QĐ-UBND 23/05/2023 Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam
1027/QĐ-UBND 23/05/2023 Về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do tổ chức Children Of Vietnam (COV) tài trợ năm 2023 cho Hội Từ thiện tỉnh
1028/QĐ-UBND 23/05/2023 Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh
1029/QĐ-UBND 23/05/2023 Điều chỉnh diện tích đất giao tại Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh (BHXH)
1030/QĐ-UBND 23/05/2023 Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam
1031/QĐ-UBND 23/05/2023 Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Quảng Nam
1032/QĐ-UBND 23/05/2023 Phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ
1033/QĐ-UBND 23/05/2023 Bổ sung kinh phí cho Sở Y tế ban hành quy trình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
1034/QĐ-UBND 23/05/2023 Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 20 máy tính và 20 đầu đọc mã vạch do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) viện trợ phục vụ công tác tiêm chủng phòng chống dịch và Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh quản lý, sử dụng
57/QĐ-VPUBND 23/05/2023 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Sửa chữa Phòng truyền thống Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
1010/QĐ-UBND 22/05/2023 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 03 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2020 đến năm 2022

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn