Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 48 trong 511, văn bản 2351 đến 2400 trong 25527 văn bản.
1340/UBND-KTN 29/02/2024 V/v tổ chức Hội thảo quốc tế về Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Oọc
1342/UBND-KTTH 29/02/2024 Ý kiến dự thảo Hợp đồng Cho vay lại Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” vay vốn AFD!
1343/UBND-KGVX 29/02/2024 Thông báo Chương trình tri ân người dân Đà Nẵng - Quảng Nam
1344/UBND-KTN 29/02/2024 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
1345/UBND-KTN 29/02/2024 V/v hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải từ nguồn thải điểm, nguồn diện và nguồn di động
1346/UBND-KGVX 29/02/2024 Tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật dữ liệu
1347/UBND-KTN 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
1348/UBND-KTN 29/02/2024 V/v rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư
1349/UBND-KTN 29/02/2024 V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc giới thiệu nhà đầu tư theo Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh
1350/UBND-KTN 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 18/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
1351/UBND-KTN 29/02/2024 V/v trả lời đề nghị của Công ty TNHH TM-DV Phong Hải Thịnh
1352/UBND-TH 29/02/2024 Về việc báo cáo một số nội dung phản ánh trong Điểm báo ngày 19/02/2024
1353/UBND-NCKS 29/02/2024 V/v tham dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi – Quảng Nam
1354/UBND-KTN 29/02/2024 V/v trả lời Đơn kiến nghị đề ngày 22/02/2024 của công dân Nguyễn Hà Anh Tuấn.
1355/UBND-KTN 29/02/2024 V/v báo cáo số liệu tàu cá để xem xét điều chỉnh hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong năm 2024
1356/UBND-NCKS 29/02/2024 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2022/TT-BNV
1357/UBND-NCKS 29/02/2024 V/v góp ý dự thảo Thông tư
1358/UBND-KGVX 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ
1359/UBND-KGVX 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Công văn số 747/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 27/02/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1360/UBND-NCKS 29/02/2024 V/v kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu xử lý đề nghị xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Sơn Phong
1361/UBND-KTTH 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2352-CV/TU ngày 27/02/2024 của Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
1362/UBND-KGVX 29/02/2024 V/v khẩn trương báo cáo UBND tỉnh chủ trương xây dựng chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với đội ngũ viên chức y tế công tác tại các huyện miền núi
1363/UBND-TH 29/02/2024 Tham dự Hội nghị gặp gỡ Indonesia năm 2024
1364/UBND-NCKS 29/02/2024 V/v thực hiện Công văn 862/BTP-KTrVB ngày 23/02/2024 của Bộ Tư pháp về đôn đốc thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023
1365/UBND-NCKS 29/02/2024 V/v thực hiện Công văn 887/BTP-CLKHPL ngày 26/02/2024 của Bộ Tư pháp về đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
1367/UBND-KTN 29/02/2024 V/v phương án xử lý nước thải của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình
1368/UBND-TD 29/02/2024 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7432/UBND-TD ngày 01/11/2023 (Phú Ninh)
1369/UBND-TD 29/02/2024 V/v báo cáo kết quả tham mưu trả lời đơn của công dân
1370/UBND-TD 29/02/2024 V/v chuyển đơn của ông Phan Văn Nghiêm
1371/UBND-KGVX 29/02/2024 V/v thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025
1372/UBND-KTN 29/02/2024 V/v tham dự Chương trình thả cá giống và trao tặng xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn xã Mà Cooih, huyện Đông Giang và xã Dang, huyện Tây Giang thực hiện Chương trình sinh kế cho người dân các khu vực lòng hồ thủy điện
1373/UBND-KTTH 29/02/2024 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035
1374/UBND-KTN 29/02/2024