Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 330 trong 994, văn bản 16451 đến 16500 trong 49666 văn bản.
1175/UBND-KTTH 21/02/2024 Giải trình các nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư ý kiến về kết thúc Dự án Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia!
1176/UBND-KTN 21/02/2024 V/v báo cáo thông tin đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quản lý
1177/UBND-NCKS 21/02/2024 V/v chuyển đề nghị của Đoàn Cựu chiến binh các tỉnh phía Bắc
1131/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng
1132/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v vụ án hành chính sơ thẩm số 07/TLST-HC ngày 30/01/2024 do ông Bùi Văn Ánh khởi kiện
1133/UBND-KTTH 20/02/2024 Tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trình Chính phủ!
1134/UBND-KTTH 20/02/2024 Tham mưu Kế hoạch triển khai Chương trình số 44-CTr/TU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị!
1135/UBND-TD 20/02/2024 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hoa Phượng
1137/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v thực hiện các kết luận kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các Sở, ngành và UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2023
1138/UBND-KTTH 20/02/2024 Thẩm định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án thành phần và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2023-2024 Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ!
1139/UBND-KTN 20/02/2024 V/v dự Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước lợ năm 2024”
1140/UBND-KTN 20/02/2024 V/v khai thác tận dụng gỗ nằm trong ranh giới rừng tự nhiên được chuyển mục đích sử dụng theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh
1141/UBND-KGVX 20/02/2024 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1143/UBND-KTTH 20/02/2024 V/v Báo cáo số 01/BC-QĐT ngày 07/02/2024 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
1145/UBND-KTN 20/02/2024 V/v thực hiện Nghị định số 15/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 của Chính phủ
1147/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v chuyển Đơn xin cứu xét về thi hành án dân sự
1148/UBND-KGVX 20/02/2024 V/v giới thiệu, cập nhật triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-LĐTBXH ngày 31/01/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1149/UBND-KTN 20/02/2024 V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1150/UBND-KTN 20/02/2024 V/v đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
1151/UBND-KTN 20/02/2024 V/v Sổ tay hướng dẫn thực hiện một số hoạt động thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS và MN
1152/UBND-KTN 20/02/2024 V/v triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN năm 2024 trên địa bàn tỉnh
1153/UBND-KTN 20/02/2024 V/v đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
1154/UBND-KTN 20/02/2024 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
1155/UBND-TH 20/02/2024 Việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050
1156/UBND-TH 20/02/2024 V/v tham mưu, giải quyết trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X
1157/UBND-NCKS 20/02/2024 Tham mưu triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị
1158/UBND-TH 20/02/2024 Góp ý dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê
1159/UBND-KTN 20/02/2024 V/v đánh giá triển khai thực hiện Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp và xây dựng Chương trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải các đô thị từ loại V trở lên
1160/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg và Quyết định số 176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1161/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
1162/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v phối hợp tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” toàn quốc năm 2024
1163/UBND-KTTH 20/02/2024 Theo dõi, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ!
1165/UBND-KGVX 20/02/2024 V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 5770/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh
1167/UBND-KTN 20/02/2024 V/v thống nhất phương án sử dụng kinh phí không thường xuyên, nguồn dịch vụ môi trường rừng nhưng không xác định được đối tượng chi còn chưa sử dụng đến ngày 31/12/2022
1168/UBND-KTN 20/02/2024 V/v góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
1169/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v triển khai dự toán kinh phí thực hiện Đề án 06/CP
1170/UBND-KTTH 20/02/2024 Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính!
1171/UBND-KTTH 20/02/2024 V/v báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính
1172/UBND-KTTH 20/02/2024 V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2267-CV/TU ngày 15/01/2024
1173/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v thực hiện Công văn số 595/BLĐTBXH-CQHLĐTL ngày 25/02/2024 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
1136/KH-UBND 20/02/2024 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
1146/KH-UBND 20/02/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2024
29/KH-BCĐ 20/02/2024 Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh năm 2024
358/QĐ-UBND 20/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023
359/QĐ-UBND 20/02/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho bà Văn Thị Nghĩa, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam.
360/QĐ-UBND 20/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023
361/QĐ-UBND 20/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng Đoàn thể và các hội, tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023.
362/QĐ-UBND 20/02/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
363/QĐ-UBND 20/02/2024 Về việc ủy quyền hợp đồng đào tạo với cơ sở giáo dục để thực hiện chế độ cử tuyển
364/QĐ-UBND 20/02/2024 Về việc giao nhiệm vụ thực hiện việc chi trả học bổng chính sách cho học sinh, sinh viên theo chế độ cử tuyển

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn